RESEARCHER ROOM

Kemudahan bilik pembantu penyelidik disediakan untuk penyelidik baru baru geran penyelidikan di PSITRA. Setiap pembantu penyelidik perlu memohon kelulusan masuk dari pengerusi pusat dan melengkapkan borang akuan penggunaan bilik pembantu penyelidik.

Waktu Penggunaan :

8.00 pagi sehingga 4.30 petang.

Hubungi :

Pn. Saifuranazzatul Sasnizawati Saad untuk mendapatkan kunci.