Borang-borang

PENDAFTARAN PELAJAR
1. Permohonan Pendaftaran Lewat Muat turun
2. Permohonan Penangguhan Pengajian Muat turun
3. Permohonan Pertukaran Bentuk Pendaftaran Muat turun
4. Permohonan Tambah Masa Pengajian Muat turun
5. Permohonan Pertukaran Penyelia Muat turun

PENDAFTARAN KURSUS
1. Permohonan Pengecualian Kursus Muat turun
2. Permohonan Tarik Diri Kursus Muat turun

TESIS
1. Notis Penyerahan Tesis/Disertasi Muat turun
2. Penyerahan Tesis Untuk Pemeriksaan Muat turun
3. Penyerahan Tesis Yang Telah Dibuat Pembetulan Muat turun
4. Pembayaran Yuran Pemeriksaan Tesis, Yuran Lain dan Denda Muat turun
5. Borang Pengesahan Status Tesis Muat turun
6. Borang Semakan Format Gaya UKM Muat turun

PENGIJAZAHAN
1. Permohonan Transkrip Akademik Muat turun

BORANG PERMOHONAN ZAMALAH
1. Borang Permohonan Zamalah Universiti Penyelidikan Muat turun
2. Borang Permohonan Zamalah Canselor Muat turun
3. Zamalah Chancellor Application Form Muat turun