ppsktm
Print

Written by Firdauz Ismail on 21 November 2011.

Program Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan

Kursus ini digubal untuk menghasilkan graduan yang berpengetahuan dalam bidang sains makanan dan pengurusan perniagaan. Kedua-dua aspek ini penting dalam industri makanan yang melibatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan serta aktiviti pengurusan yang merangkumi pengendalain pembelian dan pemasaran, peraturan dan undang-undang syarikat, pemantauan serta kawalan kos. Satu pertiga daripada kursus diambil dari Fakulti Ekonomi dan Perniagaan yang dianggap setara dengan Diploma Pengurusan dan diharap ianya mampu memberi saingan kepada pelajar dalam dunia pekerjaan. Graduan lulusan program ini akan dilengkapi dengan kemahiran mengurus dan kepakaran teknikal berkaitan dengan industri makanan. Oleh itu graduan ini boleh membantu meningkatkan keberkesanan aktiviti pengeluaran makanan sama ada di peringkat industri besar atau industri kecil sederhana (SMI), serta pengurusan berkaitan dengan industri makanan dan bukan makanan.


Objektif Program

Objektif utama program ini adalah untuk melahirkan graduan yang mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sains makanan serta aspek-aspek dalam pengurusan perniagaan makanan yang menyeluruh supaya dapat digunakan secara saintifik, profesional dan beretika untuk tuntutan pekerjaan, industri dan masyarakat.


Liputan Kursus

STKK1303 Kimia Tak Organik Asas
STKK1503 Kimia Organik I

STQM1913 Teknik Matematik

STKM1013 Asas Sains Makanan dan Pemakanan

STKK1012 Amali Kimia I

STKK1103 Kimia Fizik I

EPPM2913 Prinsip Pengurusan Organisasi

EPPM2933 Asas Pengurusan Kewangan

STKK1022 Amali Kimia II

STPD1113 Pengenalan Mikrokomputer & Teknologi Maklumat

STBP1043 Mikrobiologi Asas

STKM2313 Analisis Kimia Makanan

STKM2513 Pemakanan

STKM2113 Mikrobiologi Makanan

EPPA2913 Prinsip Perakaunan Perniagaan

STKM2312 Amali Analisis Kimia Makanan

STKM2412 Amali Mikrobiologi Makanan

STKM2712 Amali Kimia Pemakanan

STPD2213 Keusahawanan Sains dan Teknologi

STKK2123 Spektroskopi Asas

STKK2723 Kaedah Pemisahan

STKM2122 Amali Kimia Makanan

STKM2222 Pengawetan Makanan

STKM2322 Amali Analisis Kimia Makanan Lanjutan

STKM2423 Kimia Makanan

STKM2622 Analisis Kimia Makanan Lanjutan

STKM2722 Amali Pengawetan Makanan

EPPM2903 Prinsip Pengurusan Perniagaan

STAB2003 Biometri dan rekabentuk Eksperimen

Struktur Program Sains Makanan Dengan Pengurusan Perniagaan


PERINGKAT

KURSUS PROGRAM / FAKULTI

KEPERLUAN TEKNIKAL
DAN PILIHAN BEBAS

KURSUS UNIVERSITI


JUMLAH

Wajib fakulti
(WF)

Wajib Pusat
(WP)

Wajib Major
(WM)

Keperluan Teknikal
(WT))

PP Lain FST
(LP)

Sains Sosial
(PB)

U1
U2
U3

UC

1000 (I)

 

(II)

ZH
(2)


ZH
(2)

STKK1012
STKK1303
STKK1503

STKK1103
STKK1022

STKM1013

 

EPPM2913
EPPM2933

 

 

STPD1113

STQM1913

 

STBP104

3

U(3)

 

U(3)

KoK
(3)


KoK
(3)

25

 

25

2000 (I)

 

 

 

(II)

 

 

 

 

STKK2123
STKK2723

STKM2113
STKM2312
STKM2313
STKM2412
STKM2513
STKM2712
EPPA2913

STKM2122
STKM2222
STKM2322
STKM2423
STKM2622
STKM2722
EPPM2903

STPD2213

 

 

 

 

STAB2003

 

U(3)

KoK
(2)

26

 

 

 

25

3000 (I)

 

 

 

(II)

 

 

STKM3014
STKM3114
STKM3212
STKM3312
EPPM2943


 


STKM388C

 

 

 

 

 

 

U(3)

 

 

 

18

 

 

 

12

4000 (I)

 

 

 

(II)

 

 

 

 

 

STKM4013
STKM4323
STKM4612
STKM4914
EPPA2923
EPPM2953


STKM4023
STKM4223
STKM4721
STKM4926
EPPM3323
EPPM2063/
EPPM2923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

19

JUMLAH

4 (2.3%)

19 (11.3%)

107(63.6%)

6 (3.6%)

9 (5.4%)

3
(1.8%)

12
(7.1%)

8
(4.8%)

168

ZH : Bahasa Inggeris, KoK : Ko-kurikulum, PB: Pilihan Bebas