PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN

 Center for Research in Development, Social and Environment

Academic qualification

Undergraduate

Urusan pemilihan kemasukan pelajar tidak dikendalikan oleh pihak Program atau Pusat tetapi dalam bidang kuasa Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Kementerian ini bertanggungjawab menyelaraskan dasar pemilihan dengan situasi pembangunan negara dan ketetapan Kabinet.

Pemohon perlu memenuhi syarat am universiti  dan syarat keperluan khas program seperti berikut:

Syarat Kelayakan Masuk:

a.         Kelayakan minimum calon STPM/setaraf

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan baik;
 • Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM;
 • Lulus peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya:
  • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan,
  • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain
 • Telah mengambil Malaysia University English Test (MUET)

b.         Kelayakan minimum calon Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Tahun Asas UTM

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan baik;
 • Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM;
 • Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Tahun Asas UTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00
 • Telah mengambil Malaysia University English Test (MUET)

c.         Kelayakan Minimum Calon Kelayakan Setaraf

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan baik;
 • Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM;
 • Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; dan
 • Telah mengambil Malaysia University English Test (MUET)

d.         Syarat khas

 • Lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran berikut:
  • Geografi
  • Ekonomi/ Perakaunan/ Pengajian Perniagaan
  • Satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Arab
  • Sejarah
  • Kesusasteraan Melayu
  • Literature in English
  • Ekonomi
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Perkauanan
  • Pengajian Perniagaan
  • Perkomputeran
  • Matematik S
 • Calon yang tidak mempunyai kelulusan Gred C mata pelajaran Ekonomi/ Perakaunan/ Pengajian Perniagaan di peringkat STPM perlu lulus dengan sekurang-kurangnya 6C dalam mata pelajaran Prinsip Akaun/ Perdagangan / Ekonomi Asas di peringkat SPM.

Kriteria dan syarat kemasukan yang diberikan oleh pihak Fakulti melalui Universiti akan dinilai, dilulus dan disahkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi. Seterusnya pihak BPKP akan menggunakan syarat ini untuk menyaring permohonan dan memilih pelajar.

Syarat Untuk Lepasan Diploma

Kelayakan permohonan menggunakan kelulusan diploma hendak mempunyai  PNGK 3.00 ke atas:

 • Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; dan
 • Telah mengambil Malaysia University English Test (MUET)

Cara Memohon

Pelajar Tempatan

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma / Setaraf dibuat melalui Aplikasi Dalam Talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Pelajar Antarabangsa

Calon Bukan Warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan Melalui Aplikasi Dalam Talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Translate »