UCAPAN TAHNIAH PROF. DR. KADARUDDIN AIYUB ATAS PELANTIKAN SEBAGAI DEKAN FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

Warga Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran mengucapkan Setinggi-tinggi Tahniah kepada Prof. Dr. Kadaruddin Aiyub atas pelantikan sebagai Dekan, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK ) yang baru bermulai 1 Mei 2022 – 30 April 2025.