Latest News | More News

ap2

Perlantikan ke Jawatan Prof. Madya

Tahniah kepada penama berikut kerana telah dilantik ke jawatan Prof. Madya 1. PM Dr Habibah Jamil 2. PM Dr Liew Ju Neng 3. PM Dr

zulfahmi2

Ketua Program Sains Sekitaran

PM Dr Zulfahmi Ali Rahman telah dilantik sebagai Ketua Program Sains Sekitaran  dari  15 Jan 2016 hingga 14 Jan 2019.  Tahniah