Pusat Penyelidikan Tasik Chini, UKM (603) 8921 3291

pptc@ukm.my

27 November 2013

Comments:

0
 November 27, 2013
 0

Pengenalan kepada Ekohidrologi

Ancaman terhadap kesihatan lembangan persekitaran diperhatikan pada skala global adalah semakin meruncing sejak dahulu lagi. Kemerosotan kualiti dan kuantiti air, masalah sedimentasi dan biodiversiti […]