Pusat Penyelidikan Tasik Chini, UKM (603) 8921 3291

pptc@ukm.my

27 November 2013

Comments:

0
 November 27, 2013
 0

Penglibatan Komuniti dalam Rizab Biosfera Tasik Chini

Penglibatan komuniti adalah satu prasyarat penting dalam pembentukan Rizab Biosfera. Bermula daripada usaha untuk memulakan inisiatif percalonan lagi, penglibatan komuniti sebagai pembuat keputusan sehinggalah […]