Pusat Penyelidikan Tasik Chini, UKM (603) 8921 3291

pptc@ukm.my

Penyelidik Utama

Prof. Dato' Seri. Dr. Mushrifah Idris

Prof. Dato' Seri Dr. Mushrifah Idris

Ketua PPTC / Pensyarah Ekotoksikologi

+6 03-89215868 / mush@ukm.edu.my


Prof. Madya Dr. Wan Juliana Wan Ahmad

Prof. Madya Dr. Wan Juliana Wan Ahmad, Pensyarah Ekologi Hutan/ Forest Ecology

+603-89213280 / ayie@ukm.edu.my


Prof. Dr. Mohd Talib Latif

Prof. Dr. Mohd Talib Latif, Pensyarah Kualiti udara/ air quality

+6 03-89213822 / talib@ukm.edu.my


Prof. Ir. Dr. Siti Rozaimah Sheikh Abdullah

Prof. Ir. Dr. Siti Rozaimah Sheikh Abdullah, Pensyarah Physicochemical Treatment Of Wastewater, Fuzzy Logic Control, Neural Networks

+6 03-89216407 / rozaimah@eng.ukm.my


Prof. Madya. Dr. Habibah Ahmad

Dr. Habibah Ahmad, Pensyarah Pelancongan Famili, Kecekapan Bandar, Pelancongan Lestari, E-Pelancongan, Pelancongan Asean dan Jaringan Strategik.

+6 03-8921____ / ha@ukm.edu.my

Kakitangan Pengurusan


Nur Amelia Abas

Nur Amelia Abas, Pegawai Penyelidik Q41.

+6 03-89213291 / amelia@ukm.edu.my atau ameliaabas@gmail.com


Muhammad Shafiq Ruslan

Muhammad Shafiq Ruslan, Pegawai Penyelidik Q41.

+6 03-89213291 / msr@ukm.edu.my


Raja Farzarul Hanim Raja Azmy

Raja Farzarul Hanim Raja Azmy, Pegawai Penyelidik Q41.

+6 03-89213291 / fazahanim@ukm.edu.my

Kakitangan Sokongan

Iqmal Hussin

Iqmal Hussin, Pembantu makmal.

+6 03-89215192

iqmal@ukm.edu.my


Safa Rizal Adnan

Safa Rizal Adnan, Pembantu Makmal.

safarizal2010@gmail.com


Fazli Sa'adan

Fazli Sa'adan, Penjaga Jentera Elektrik J19.

fazlisaadan92@ukm.edu.my