Pusat Penyelidikan Tasik Chini, UKM (603) 8921 3291

pptc@ukm.my

27 November 2013

Comments:

0
 November 27, 2013
 0

Ancaman terhadap kesihatan lembangan persekitaran diperhatikan pada skala global adalah semakin meruncing sejak dahulu lagi. Kemerosotan kualiti dan kuantiti air, masalah sedimentasi dan biodiversiti berlaku semakin hebat. Masalah ini tidak terkecuali juga kepada Tasik Chini, Malaysia. pendekatan mekanistik dan pengurusan sumber air yang memberi tumpuan kepada penghapusan ancaman, seperti pencemaran sumber titik dan kawalan banjir, adalah penting dalam menagani masalah ini tetapi ia tidak mencukupi. Kawalan semata-mata teknikal, tanpa memahami dan mengingati dinamik biotik, adalah percubaan yang lebih dan pendekatan kesilapan untuk pengurusan air daripada pelaksanaan dasar ke arah penggunaan air yang mampan dan pembangunan sosial. Justeru itu, pendekatan EKOHIROLOGI digunapakai dimana kajian tentang hubungan antara organisma dan hidrologi digabungkan, interaksi di antara air dan ekosistem melalui mekanisma hidrologi boleh menerapkan corak ekologi dan proses-proses yang berlaku. Maka penggunaan ekologi dan proses hidrologi boleh digunakan sebagai pengurusan sumber air tasik yang mapan.

Aktiviti yang dijalankan.

Didalam usaha mengawal dan memastikan Khazanah semulajadi yang tidak ternilai ini. Para penyelidik dengan batuan pelbagai dana dari kerajaan dan pihak luar telah Berjaya membangunkan satu sistem pemantauan persekitaran di Lembangan Tasik chini. 7 menara pemerhati telah dibina (Rajah 1) dimana data kualiti air seperti Temperature (°C), Cond (uS/cm), TDS (mg/l), pH (unit), Turbidity (NTU) dan permintaan oksigen (ODO % & mg/l) telah direkodkan. Data aras air bagi setiap anak sungai utama yang aktif di tasik chini juga direkodkan. Data sejatan, arah angin, kelajuan angin, suhu, tekanan dan keamatan cahaya matahari juga turut direkodkan. Melalui data-data yang diperolehi, pelbagai penyelidikan dan pembangunan telah dijalan bagi memastikan kelestarian tasik chini dapat dipelihara dan dinikmati oleh generasi akan datang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *