BUKU |  JURNAL MALIM |  PROSIDING |


BUKU
 Roziah Sidik @ Mat Sidek, Zulkarnain Mohamed dan Nasruddin Yunos. 2011. Pengajian Islam

Mohd. Fadzilah Kamsah dan Syaidatun Nazirah. 2010. Psikologi cinta 

Wan Kamal Mujani, Maznah Hj. Ibrahim, Fadhilah Mustapha & Siti Rugayah Hj. Tibek. 2010. Prospek dan cabaran dalam Hubungan Malaysia-Asia Barat 

Latifah Amin & Abdul Latif Samian. 2010. Permasalahan Etika dalam Bioteknologi. 

Abdul Salam Hj. Yussof, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nasruddin Yunos, Mohamad Mohson Mohamad Said, Hamdzun Haron & Nor Afian Hj. Yusof. 2010. Kemahiran berfikir: kreatif, kritis & inovatif  

Abdul Salam Yussof. 2010. Idea-idea pendidikan berkesan al-ghazali & konfusius 

Nazri Muslim, Zaid Ahmad, Ruslan Zainuddin, Ho Hui Ling, Ku Halim Ku Arifin, Lee Yok Fee, Najeemah Mohd Yusof, Sarjit Singh Gill & Ahmad Tarmizi Talib. 2010. Hubungan etnik di Malaysia 

Teo Kok Seng, Noriah Mohamad, Idris Aman, Shaiful Bahri Md. Radzi, Chong Sim, Zarina Othman, Nazri Muslim dan Nurazmi Kuntum. 2010. Bahasa Melayu Bestari 

Zarina Othman. 2009. The discourse of academic lectures: the meanings and uses of discourse markers

Mohd Yusof Hj Othman dan Abdul Salam Yussof. 2009. Sains, masyarakat dan agama 

Mohd Fadhilah Kamsah, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin dan Nurul Aida Abdul Ghani. 2009. Petua membantu anak berjaya 

Khairul Anwar mastor, Hasnan Kasan, Mohammad Mohsin Mohammad Said, Zaharah hasan, Fazilah Idris dan Fatin Hazwani @ Hasidah Siran
. 2009. Personaliti & pembangunan insan

Khalim Zainal, Abdul Salam Yusof dan Zaharah Hassan. 2009. Kepimpinan : kreativiti, pengurusan dan pendidikan

Mashitoh Yaacob. 2009. Environmentally Ethical Behaviour : the influence of contextual aspects  

 

Kalthum Ibrahim, Farid Mat Zain, Nasruddin Yunos dan Ezad Azraai Jamsari. 2009. Dunia Melayu dan Islam Satu wacana

 

Hasnan Kasan. 2008. Pendidikan Remaja Muslim  

 

Hasnan Kasan. 2008. Institusi fatwa di Malaysia

Mohamad Sabri Haron & Latifah Amin. 2007. Wacana pengajian umum

Shamsul Amri Baharuddin, Azmi Aziz, Mohamad Fauzi Sukimi dan Nazri Muslim. 2007. Modul Hubungan Etnik

Pramela Krish, Azizah Yaacob, Azhar Jaludin. 2007. Discourses on Culture & Identity: An Interdisciplinary Perspective 

Zulkifli Mohamad, Nasruddin Yunos & Mohamad Sabri Haron
(pnyt.). 2006. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM

 

Nazri Muslim & Nasruddin Yunos (pnyt.). 2006. Hubungan Etnik. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM

 

Mohamad Sabri Haron & Zulkifli Mohamad (pnyt.). 2005. Wacana Pengajian Umum. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM

 

Fazilah Idris & Nur Atiqah Tang (pnyt.). 2004. Peningkatan Minda. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM

 

Hasnan Kasan (tjmh). 2003. Generasi Muda Islam dan Cabaran Globasisasi. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia

 

Hasnan Kasan, Nasruddin Yunos & Nazri Muslim (pnyt.). 2003. Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia "A". Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM

 

Mohd. Arip Kasmo, Mohamad. Sabri Haron & Abdul Salam Yusoff (pnyt.). 2003. Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia "B". Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM

 

Mohamad Sabri Haron & Mohd. Arip Kasmo (pnyt.). 2001. Mengenal Pengajian Umum. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM.

  

Sulaiman Noordin. 2000. Bacaan yassin dan tahlil arwah: satu penilaian dari sudut Islam. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM

 

Maharam Mamat. 2000. Waris. Kuala Lumpur: Creatif Enterprise.

 

Sulaiman Noordin. 1999. Sejarah pemikiran II. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM.

 

Mohamad Sabri Haron. 1999. Ahkam al-Aswaq al-Maliyah (al-Ashum Wa al-Sanadat). Jordan: Dar al-Nafais

 

Maharam Mamat. 1998. Kalau mawar mekar berbunga. Kuala Lumpur: Creatif Enterprise.

 

Abdul Kadir Hj. Din & Mus Chairil Samani (eds.). 1998. General studies: the education of man. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM.

 

Sulaiman Noordin, Mohd. Zawawi Abdullah & Ahmad Rafizi Salleh (pnyt). 1997. Akidah Ahlis Sunnah Wal Jamaah. . Kuala Lumpur: Badan Perkhidmatan Penerangan Islam Selangor dan Wilayah Persekutuan.

 

Sulaiman Noordin, Mohd. Zawawi Abdullah & Mohamad Sabri Haron (pnyt). Tokoh-tokoh mujaddid Islam. 1997. Kuala Lumpur: Badan Perkhidmatan Penerangan Islam Selangor dan Wilayah Persekutuan.

 

Abdul Latif Samian. 1997. Falsafah matematik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abdul Latif Samian. 1997. Pengenalan Sejarah dan Falsafah Sains. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Sulaiman Noordin. 1997. Sejarah pemikiran I. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM.

 

Sulaiman Noordin (pnyt.). 1996. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kuala Lumpur: Badan Perkhidmatan Penerangan Islam Selangor dan Wilayah Persekutuan.

 

Sulaiman Noordin (pnyt.). 1995. Isu-isu pendidikan tamadun Islam. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM.

 

Baharuddin Yatim & Sulaiman Noordin (pnyt.). 1995. Sains menurut perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Sulaiman Noordin. 1994. Gerakan antarabangsa dan keselamatan negara. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM.

 

Sulaiman Noordin, Mohd. Zawawi Abdullah & Mohamad Sabri Haron (pnyt.). 1993. Syiah Imamiyah: mazhab ke 5?. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM.

 

Sulaiman Noordin. 1992. Sains, falsafah dan Islam. Pusat Pengajian Umum, UKM.

 

Baharuddin Yatim & Sulaiman Noordin (pnyt.). 1990. Islam, Al-Quran dan ideologi masa kini. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM.

 

Baharuddin Yatim & Sulaiman Noordin (pnyt.). 1990. Konsep pembangunan dan kenegaraan Malaysia. Bangi: Pusat Pengajian Umum, UKM.

 

Sulaiman Noordin. 1979. Sains barat moden dan percanggahannya dengan Islam. Kajang: Nuur Publications.

 

Sulaiman Noordin. 1978. Teori evolusi suatu fakta atau asas ideologi? Kuala Lumpur: Akademi Sains Islam Malaysia.

 

  | ATAS |    


JURNAL MALIM
 
Bilangan 10/2009
Bilangan 9/2008
Bilangan 9/2007
Bilangan 9/2006
Bilangan 9/2005
Bilangan 9/2004
Bilangan 9/2003
Bilangan 9/2002
Bilangan 9/2001
Bilangan 9/2000

 

 

| ATAS |

 

 

Bilangan 10/2009

Modern biotechnology: Ethical issues, ethical principles & guidelines
Latifah Amin

Dimensi amalan etika profesion
Shamsuddin Ahmad, Khairuddin Idris & Azahari Ismail Shamsuddin Ahmad et. al 2009

Kepimpinan beretika dan kecemerlangan organisasi dalam Perkhidmatan Awam
Zaharah Hassan, Abu Daud Silong & Nazri Muslim Zaharah Hasan et. al 2009

Nilai-nilai fleksibiliti dalam sumber perundangan Islam
Wan Zulkifli Wan Hassan Wan Zulkifli 2009

Fiqh lestari: Ke arah penyusunan prinsip-prinsip muamalat Islam untuk pembangunan lestari yang bersepadu
Atikullah Abdullah Atikullah Abdullah

Pemerkasaan nilai & profesionalisme menerusi penghayatan al-Asma’ al-Husna: Analisis pemikiran al-Ghazali dalam al-Maqsad al-Asna fi Syarh Ma’ani Asma’ Allah al-Husna
Mohd. Fauzi Hamat Mohd Fauzi 2009

Nilai & profesionalisme menurut Imam al-Juwaini: Fokus terhadap isu-isu kepimpinan, aqidah & perselisihan ummah
Mohd. Fadzhil Mustafa, Mohamad Sabri Haron & Hasnan Kasan Mohd Fadzhil et. al 2009


Nilai mencapai kehidupan sejahtera: Pandangan Hamka
Abdul Rahman Abdul Aziz Abdul Rahman 2009

Konsep ZIKR, PIKR & MIKR: Pendekatan professional Bank Muamalat Indonesia (BMI)
Mohamad Sabri Haron Mohamad Sabri Haron 2009

Profesionalisme kaunselor sekolah rendah
Johari Talib

Keupayaan pemasaran dalam kalangan pengusaha kecil makanan halal di Melaka Tengah: Satu kajian awal
Sazelin Arif Sazelin Arif 2009

Prinsip pembangunan mampan dalam novel ‘Desir Angin di Pergunungan’
Maharam Mamat Maharam Mamat 2009

Ulasan buku/Book review

Memanfaat kreativiti, pengurusan & pendidikan untuk kepimpinan
Roosfa Hashim

Menggunakan sains & teknologi sebagai alat dan bukan sebagai matlamat dalam mengejar kemajuan
Roosfa Hashim

 | < |

Bilangan 9/2008

Psikoanalitik & Tret Personaliti
Khalim Zainal

Peranan guru dalam memupuk kreativiti pelajar
Mohamad Mohsin Mohamad Said & Nasruddin Yunos

Gender & kepimpinan dalam kalangan pelajar wanita di universiti awam
Zaharah Hassan & Abu Daud Silong

Patterns of involvement in negative behaviour & profile of the college youth at risk
Fazilah Idris, Wendy Yee Mei Tien, Ezhar Tamam, Azimi Hamzah & Wong Su Luan

Unraveling linguistic sexism & sex role stereotyping in Malaysian English Language textbooks: the Wordsmith Tools way
Yuen Chee Keong, Mohd. Subakir Mohd. Yasin, Kesumawati Abu Bakar, Azhar Jaludin & Bahiyah Abdul Hamid

Ethical vignettes in ESL classrooms: the contribution of consensual small group decision making activity & a glimpse into reality
Zuraidah Ali

The academic lectures of native English speakers: its complexities
Zarina Othman

Kriteria penggolongan kata: Bahasa Yunani, Inggeris & Melayu
Norliza Jamaludin

The influence of contextual aspects on New Zealand Muslim males’ environmentally ethical behaviour (EEB): a preliminary analysis of survey data
Mashitoh Yaacob

| < |

Bilangan 8/2007

Self-directed learning experiences of women with breast cancer: preliminary findings
Ahmad Zamri Mansor

Some notes on the Portuguese & Frankish pirates during the Mamluk period (872-922AH/1468-1517AD)
Wan Kamal Mujani

Pemikiran politik Sayyid Jamal al-Din al-Afghani mengenai konsep pembinaan peradaban ummah & respons masyarakat terhadapnya
Azman Md Zain & Mahyuddin Abu Bakar

Bagaimana kanak-kanak Orang Asli gagal di sekolah?
Johari Talib & Nazri Muslim

Hubungan nilai masyarakat & pembangunan: satu analisa
Zurina Mahadi & Hukil Sino

Modeniti & hubungannya dengan idea kemajuan
Nasruddin Yunos & Siti Nor Baya Mat Yacob

Interaksi budaya India & Cina ke atas pengukuhan bahasa dalam Tamadun Melayu
Zawiyah Mat & Mashitah Sulaiman

Pelaksanaan kaedah student-centered learning (SCL) dalam pengajaran & pembelajaran kursus Tamadun Islam, Tamadun Asia & Kenegaraan Malaysia di Universiti Putra Malaysia
Zarina Muhammad

Pengajaran adab & akhlak Islam dalam membangunkan modal insan
Asmawati Suhid

Cultural globalisation & its impact upon Malaysian teenagers
Adlina Ab. Halim

Malaysian public awareness & knowledge on modern biotechnology
Latifah Amin, Jamaluddin Md. Jahi & Abdul Rahim Md. Nor

| < |

Bilangan 7/2006

Hubungan nilai alam sekitar & nilai peribadi: Satu analisa
Zurina Mahadi & Hukil Sino

Comparison of worldviews related to attitude towards modern biotechnology across religion & races
Latifah Amin, Jamaluddin Jahi, Abdul Rahim Md Nor, Mohamad Osman & Nor Muhammad Mahadi

Religious factors & environmental behaviour: a review of the professional literature
Mashitoh Yaacob

Personaliti malu dari perspektif model lima faktor & psikologi membuat keputusan di kalangan pelajar Melayu
Khairul Anwar Mastor

Aspek gaya bahasa dalam teks sastera Melayu berunsur Islam
Mohammad Fadzeli Jaafar

Konsep al-Sunnah menurut ahli hadith
Aminudin Basir @ Ahmad, Mohd RAdzi Othman & Nik Yusri Musa

Islam, Muslims & the West in globilsation era: a reflection on 'the Danish cartoon' case
Rozita Ibrahim

Konsep harta menurut perspektif undang-undang Islam & undang sivil: satu tinjauan
Yazid Ahmad & Ibnor Azli Ibrahim

Perkembangan ilmu perubatan: sebelum & selepas kedatangan Islam
Nizaita Omar

Hubungan kreativiti dan ilmu pengetahuan
Mohamad Mohsin Mohamad Said & Nasruddin Yunos

Satu ulasan tentang Taksonomi Bloom
Abdul Latif Samian

| < |

Bilangan 6/2005


I
slam and human right in a culturally-embedded Malaysia
Shamsul Amri Baharuddin

 
Moral leadership and higher education: current and future direction
Zaharah Hassan

A study on the effectiveness of Islamic Civilization course in achieving its objectives: a study on the Malaysian universities students

Mohd Arip Kasmo, Mohamad Sabri Haron, Hasnan Kasan, Ahmad Rafizi Salleh, Abdul Salam Hj. Yussof, Nik Yusri Musa, Zulkifli Mohamad, Nazri Muslim, Hamdzun Haron, Mohamad Taha & Nasruddin Yunos

Pujian dan kritikan terhadap Imam Al-Ghazali
Abdul Salam Hj. Yussof

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan bioteknologi oleh masyarakat Malaysia
Latifah Amin & Jamaladdin Jahi

Change of sect (mazhab) and its impact in utilization of mazhab Shafi'e in Malay archipelago: specific study in Malaysian experience past and present
Zulkifli Muda

| < |

Bilangan 5/2004

Maintaining standards of undergraduate’s legal education in Malaysia: UKM Law Faculty’s approach
Rozlinda Mohamed Fadzil

Malaysia and Indonesia on common ground: An insight from the case on the legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestine territory
Hafriza Burhanudeen

Ethics of consumption: Individual responsibility
Mashitoh Yaacob

Promoting environmental literacy in Malaysian society - Challenges and opportunities
Rozita Ibrahim

The establishment of the first Jewish state 

Najah Nadiah Amran

 

Aspek pemikiran kaunseling dalam hadith nabawi  

Nik Yusri Musa

 

Menghadapi era bergelombang: Memahami konsep tasamuh daripada perspektif undang-undang Islam 

Zulkifli Hussin & Atikullah Abdullah

 

Umar Ibn al-Khattab: Seorang khalifah mujtahid 

Zulkarnain Abdurrahman & Ibnor Azli Ibrahim

 

Ulasan buku: Dinamika bangsa Melayu - Menongkah arus globalisasi 

Abdul Latif Samian

| < |

Bilangan 4/2003
 

Globalization, democracy & September 11 : A critical reflection on the Muslim response
Shamsul Amri Baharuddin

Polisi sosial & gejala sumbang mahram di kalangan orang Melayu di Malaysia
Wan Ibrahim Wan Ahmad, Zainab Ismail, Asyraf Ab. Rahman & Fazli Adam

Pengenalpastian nilai dalam adab & akhlak Islam (AAI) menurut persepsi guru
Asmawati Suhid

Gender & kepimpinan
Zaharah Hassan

Pengukuhan seksualiti konvensional di Barat : Beberapa pengamatan awal
Mohd Zariat Abdul Rani

Masalah kelemahan pengguna bukan Melayu terhadap Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua: Satu kajian sosiolinguistik
Mohammed Azlan Mis

Zakat saham menurut perspektif Islam
Mohd Sabri Haron (some pages missing)

Ciri-ciri individu yang ’celik alam sekitar’
Rozita Ibrahim

Notes on al-Biruni’s view on safe-guarding the soul
Abdul Latif Samian

| < |

Bilangan 3/2002

Popper's Philosophy of Science & Its Implications for Contemporary Politics, Society & Culture
Mohd. Hazim Shah

Newton's Philosophy of Nature & Plato's Laws
Abdul Latif Samian

Peranan Pasaran Kewangan Islam terhadap Pembangunan Ekonomi
Mohamad Sabri Haron

Amalan Penamaan Harta Orang Islam di Malaysia: Satu Tinjauan Ringkas menurut Syariah Islam
Md. Yazid Ahmad & Ibnor Azli Ibrahim

Perlaksanaan & Penerimaan terhadap Fatwa di Malaysia: Satu Penelitian menurut Siasah Syari'iyyah
Hasnan Kasan

Doktrin al-Ehsan di dalam Etika Kerja Islam Razaleigh
Muhammad @ Kawangit

Pencemaran Udara Dalaman: Punca & Penyelesaian
Mohd. Talib Latif & Zurina Mahadi

Literasi Alam Sekitar menurut Paradigma Agama
Rozita Ibrahim

| < |

Bilangan 2/2001


Regional Cooperation in Good Governance, Ethics and Justice in Vision 2020
Abdul Samad Hadi, Abdul Latif Samian & Khairul Anwar Mastor

Aktiviti Urusniaga Saham menurut Perspektif Islam
Mohamad Sabri Haron

Institusi Fatwa dalam Perundangan Negara: Satu Penilaian menurut Siasah Syar'iyyah
Hasnan Kasan

Pemerihalan Biografi Sigmund Freud: Perkaitannya dengan Penghasilan Teori Psikoanalisis
Wan Azreena Wan Jaafar

Kaedah Pengajaran Berkesan: Antara Keperluan Pelajar dan Realiti Pengajaran Pengajian Jarak Jauh
lntan Safinas Mohd Ariff Albakri, Fazilah ldris, Maznah lbrahim & Alawiah lbrahim

Extrinsic and Intrinsic Factors in Personal Practical Artworks
Hamdzun Haron

Konsep Komunikasi dan Pembinaan Peradaban Islam
Nasruddin Yunos

| < |

Bilangan 1/2000

 

lmu Kolonial Tunjang Pembinaan Ilmu Sains Sosial di Malaysia: Satu Perbincangan Kritis Shamsul Amri Baharuddin

 

Kreativiti dalam Perspektif Islam : Menganalisa Kreativiti Muhamad Iqbal melalui Ideanya Mohamad Mohsin Mohamad Said

 

Pembangunan, Pembandaran dan Masalah Persekitaran dalam Konteks Pembangunan Berterusan

Mashitoh Yaacob

 

Mencari Struktur 'Baru' dalam Jagat Kesusasteraan Melayu

Maharam Mamat

 

Menangani Permasalahan Alam Sekitar: Peranan Pendidikan dan Kesedaran Alam Sekitar Rozita Ibrahim

 

An Inquiry into Newton's Concept of Mathernatisation Abdul Latif Samian Religion and Morality: A Continuing Discourse

Khairul Anwar Mastor

 

Developing the Potential ofthe Muslims through the Quranic Teaching: A Reflection

Mohd Arip Hj. Kasmo

 

| < |

| ATAS |


PROSIDING
 

Judul Karya dan Nama Jurnal/Buku/Yang berkaitan

Tarikh/Tahun Terbit

Nama-nama Pengarang

Akidah Islam asas pembentukan masyarakat yang profesional
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya

2007

Aminuddin Basir, Nik Yusri Musa, Nasruddin Yunus, Nazri Muslim, dan Zulkifli Mohamad

Awareness and knowledge on modern biotechnology
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya.

2007

Latifah Amin, Jamaluddin Md. Jahi & Abdul Rahim Md. Nor

Development of a framework for computer education in a hybrid e-learning environment
Proceedings of the 30th HERDSA Annual Conference. Adelaide, Australia. 8-11 Julai. New South Wales: Higher Education Research and Development Society of Australasia, Inc.

2007

Rosseni Din, Mohamad Shanudin Zakaria & Khairul Anwar Mastor

Falsafah dan amalan program sosialisasi belia menurut Islam
Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam, terbitan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia

2007

Aminudin Basir @ Ahmad, Megat al-Imran Yasin, Mohd Izhar Arif Kasim

Formative evaluation of an Instructional System for Computer Training Delivery
Proceeding of the International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEEI2007). Bandung, Indonesia. ISBN: 978-979-16338-0-2

2007

Rosseni Din, Mohamad Shanudin Zakaria, Khairul Anwar Mastor

Hukuman Rotan Dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Pengurusan Disiplin Secara Berterusan
Proceeding International Conference On Lifelong Learning (ICLL) "Ensuring Lifelong Skills for ALL under the spirit of Partners, Pathways and Pedagogies"

2007

Khalim Zainal

Islam Hadhari : reaching the mass via language
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya.

2007

Zuraidah Ali & Fazilah Idris

Islam Hadhari and the environment
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya

2007

Mashitoh Yaacob and Ismail Yaacob

Islam Hadhari and the environment: individual and collective ethical responsibilities
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya

2007

Mashitoh Yaacob and Yahya Hj. Awang

Jangkaan pelajar terhadap sekolah yang mereka ingini
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya

2007

Johari Talib dan Nazri Muslim

Kajian perbandingan tahap kesesuaian, komitmen, gaya pembelajaran dan prestasi akademik pelajar-pelajar kejuruteraan kurikulum bukan OBE dan OBE
Pascasidang Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2006

2007

Khairul Anwar Mastor, Firdaus Mohamad Hamzah, Ramlee Mustapha, Nik Rusdi Yacob dan Khamisah Jaafar

Kajian terhadap pelbagai buku yang terbit sebagai sambutan terhadap konsep Islam Hadhari
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya

2007

Saadah Hj. Jaffar dan Roosfa Hashim

Kepimpinan wanita dari perspektif Islam: antara persepsi dan realiti
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya

2007

Zaharah Hassan, Aminudin Basir

Konsep mutlak dan anjal dalam perundangan Islam: pemandu manhaj Islam Hadhari
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya.

2007

Hasnan Kasan & Khairul Awang Othman

Menangani disiplin pelajar: ke arah pembentukan akhlak
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya.

2007

Khalim Zainal, Norshidah Mohamad Salleh

MENANGANI DISPLIN PELAJAR: KE ARAH PEMBEMTUKAN AKHLAK
PERSIDANGAN SERANTAU ISLAM HADHARI DAN PROFESIONALISME

2007

KHALIM ZAINAL, NORSHIDAH MOHAMAD SALLEH

Metodologi Pembentukan 'Integriti Mutmainah' : Ke Arah Meningkatkan Identiti Budaya Masyarakat Malaysia dan Indonesia
Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia dalam Era Globalisasi dan Desentralisasi : Mewujudkan Kemakmuran Bersama

2007

Jamiah Manap, Azimi Hamzah, Sidek Mohd. Noah & Hasnan Kasan

Pembangunan modal insan: memupuk kreativiti dalam pendidikan
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya.

2007

Mohamad Mohsin Mohamad Said & Zulkifli Mohamad

Pemerkasaan akhlak generasi Hadhari: antara pendidikan Islam di sekolah dan cabaran media massa
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya.

2007

Nasruddin Yunos, Ab. Halim Tamuri, Zarin Ismail & Aminudin Basir @ Ahmad

Pengaruh Budaya dalam Penggunaan dan Penguasaan Bahasa Inggeris di Kalangan Pelajar Melayu Malaysia dan Pelajar Indonesia di UKM: Satu Kajian Perbandingan
Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia dalam Era Globalisasi dan Desentralisasi : Mewujudkan Kemakmuran Bersama

2007

Azizah Yaacob, Norwati Md Yusof dan Rozmel Abdul Latiff

Peranan ahli syariah dalam sistem kewangan Islam untuk pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya

2007

Mohamad Sabri Haron

Peranan dan Sumbangan Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia dalam Penerbitan Karya Sarjana Serantau
Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia IX (SKIM IX)

2007

Roosfa Hashim

Perlembagaan Malaysia dan hubungan etnik: satu sorotan karya
Seminar Kebangsaan Sains Sosial, UPM

2007

Nazri Muslim & Prof. Madya Dr.Suwaid Tapah

Persidangan Serantau Islam Hadhari dan Professionalisme
Pascasidang Persidangan Serantau Islam Hadhari dan Professionalisme. Hotel Equatorial, Bangi

2007

Abdul Latif Samian, Mohd Sabri Haron, Nazri Muslim, Zaharah Hassan

Persidangan Serantau Islan Hadhari & Profesionalisme
Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, Pusat Pengajian Umum

2007

Mohamad Mohsin Bin Mohamad Said & Zulkifli Mohamad

Persijilan ISO 9001:2000: ke arah pembugaran amalan profesionalisme
Prosiding Persidangan Serantau Ialam Hadhari dan Profesionalisme, anjuran Pusat Pengajian Umum, UKM dan Bank Muamalat Malaysia.

2007

Nazri Muslim, Nik Yusri Musa dan Johari Talib

Persijilan MS ISO 9001: 2000: ke arah pembugaran profesionalisme
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya.

2007

Nazri Muslim, Nik Yusri Musa, Aminudin Basir & Johari Talib

Personality traits and gender differences in the development of attitude towards inter-ethnic issues among middle youth
Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Sosial: Sains Sosial Teras Pembangunan Modal Insan, UPM, Serdang

2007

Fazilah Idris, Azimi Hamzah, Khairul Anwar Mastor, Ezhar Tamam, Wong Su Luan & Nur Riza Suradi

Profesionalisme dalam falsafah Islam Hadhari tentang pengukuhan akidah: kajian khusus mengenai aplikasi Sadd al-Dhara`i` oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Dalam Membendung Ajaran Sesat
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya.

2007

Wan Zulkifli bin Wan Hassan

Sekolah Agama Rakyat : Kedudukan dan Konfliknya Dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan
Seminar Kebangsaan Isu-isu Pendidikan Negara Ketiga : Dasar dan Perlaksanaan Ke Arah Pengukuhan Halatuju dasar Pendidikan Negara

2007

Azizi Umar & Supyan Hussin

Usahawan Muslim Penjana Pembangunan Tamadun
Prosiding Persidangan Serantau Islam Hadhari & Profesionalisme, 22-23 Februari 2007, Hotel Equatorial Bangi - Putrajaya.

2007

Hisham Sabri dan Fatin Hazwani @ Hasidah Siran

Bahasa Melayu dalam Perlembagaan: Kedudukan dan peranannya dalam komunikasi perpaduan
Prosiding Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu Dalam Komunikasi Era Globalisasi. 1-3 Disember, Universiti Malaysia Terengganu.

2008

Nazri Muslim dan Zaharah Hassan

Gender effect on Malaysians awareness and attitude towards biotechnology
Proceedings of the International Conference on Human Habitat and Environmental Change, Bangi, 3-4 December 2008

2008

Latifah Amin, Zaharah Hassan & Maznah Ibrahim.

Hybrid e-Training Instrument for ICT Trainers
Proceedings Of The 7th WSEAS International Conference On E-Activities - Recent Advances In E-Activities

2008

Din, R; Zakaria, MS; Mastor, KA; Razak, NA

Introducing self directed learning as a concept of learning
Persidangan Serantau Nilai dan Profesionalisme, Bangi.

2008

Ahmad Zamri Mansor

Isu-Isu Pengajaran Bahasa Arab Untuk Kelas Aliran Agama (KAA) di Sekolah Menengah Harian
Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke 6, 25-26 Julai, anjuran Fakulti Pendidikan UKM.

2008

Haryate Abdul Hamid, Nazri Muslim dan Johari Talib

Isu-isu profesionalisme dalam Perlembagaan Persekutuan
Prosiding Persidangan Serantau Nilai dan Profesionalisme, 13-14 November, Pusat Pengajian Umum, UKM.

2008

Nazri Muslim, Zaharah Hassan, Abdul Latif Samian, Zarina Othman dan Khalim Zainal

Keberkesanan pengajaran Kemahiran Menulis di UKM dan peranannya dalam memenuhi keperluan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) dan Kemahiran Insaniah
Prosiding Seminar Kebangsaan Kemahiraan Insaniah dan Kesejahteraan Sosial 2008. 18-19 Ogos, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

2008

Nazri Muslim, Nik Yusri Musa dan Johari Talib

Keberkesanan pengajaran kursus generik di UKM dan peranannya dalam memenuhi keperluan kerangka kelayakan Malaysia (MQF)
Prosiding National Conference on Skills and Competencies in Education, School of Humanities, USM

2008

Nazri Muslim, Johari Talib, Nasruddin Yunus

Kepentingan program sosialisasi belia menurut syariat Islam.
International Seminar On Islamic Civilization. Organized By Kolej Islam Darul Ridzuan, Kuala Kangsar Perak. 9-10 Julai 2008.

2008

Aminudin Basir @ Ahmad & Mohd Izhar Arif Kasim

Kepimpinan beretika dan kecemerlangan organisasi dalam Perkhidmatan Awam
Prosiding Persidangan Serantau Nilai dan Professionalisme

2008

Zaharah Hassan, Abu Daud Silong, Nazri Muslim

Konsep-konsep asas pemikiran profesionalisme menurut Islam: Penelitian terhadap Al-Asma al-Husna.
Seminar serantau nilai dan profesionalisme

2008

Nik Yusri Musa

Learning strategies of women with breast cancer
Persidangan Serantau Nilai dan Profesionalisme, Bangi.

2008

Ahmad Zamri Mansor

Nilai-nilai fleksibiliti dalam sumber perundangan Islam
Persidangan Serantau Nilai dan Profesionalisme

2008

Wan Zulkifli bin Wan Hassan

Pandangan Sarjana Barat Terhadap Brunei dalam The Brunei Museum Journal 1969-1995
Seminar Serantau Masyarakat Peribumi Cemerlang, Universiti Brunei Darussalam

2008

Roosfa Hashim

Penghayatan nilai toleransi sewaktu menggubal Perlembagan Persekutuan dalam kalangan etnik
Prosiding Persidangan Serantau Nilai dan Profesionalisme, 13-14 November, Pusat Pengajian Umum, UKM

2008

Nazri Muslim

Personality and culture
International Journal of Psychology

2008

Allik, J; Church, AT; Anderson-Harumi, C; del Prado, A; Curtis, G; Tanaka-Matsumi, J; Valdez-Medina, J; Mastor, K; White, F; Miramontes, L; Katigbak, M

Prosiding Persidangan Serantau Nilai dan Profesionalisme
Prosiding Persidangan Serantau Nilai dan Profesionalisme

2008

Aminuddin Basir@Ahmad, Johari Talib, Khairul Anwar Mastor, Latipah Amin dan Nazri Muslim

The concept of Al-Adl and Al-Masawat in Islamic civilisation: the ethnic relation perspective
International Conference on Higher Education

2008

Nik Yusri Musa, Nazri Muslim dan Zarina Othman

The influence of contextual aspects on New Zealand Muslim males` environmentally ethical behaviour (EEB)
Proceedings of International Conference on Human Habitat & Environment

2008

Mashitoh Yaacob

Aplikasi elearning di kalangan pelajar kursus ZT2393 pengurusan masa: satu refleksi
Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM 2009. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi

2009

Maznah Hj Ibrahim, Zarina Othman dan Farin Hazwani

Bagaimana kanak-kanak orang Asli gagal di sekolah
Prosiding Persidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar: Pendidikan Luar Bandar Bandar: Menjana Wawasan, Melangkaui Sempadan. 3-5 Februari, UMS

2009

Johari Talib dan Nazri Muslim

Dengari Suara Kami! - Mengungkap Pemikiran Kritikal Belia Malaysia tentang Isu-isu Kemasyarakatan.

2009

Maznah Hj. Ibrahim & Nor Afian Hj. Yusof

Effective leadership: Malaysian cases and practices.
10th International Conference on Human Resource Development: Research and Practice across Europe, 10 ? 12 June 2009,

2009

Abu Daud Silong & Zaharah Hassan

Ethical dimensions of modern biotechnology in Malaysia.
Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology. University of Genova, Genova, Italy

2009

Latifah Amin, Noor Ayuni Ahmad Azlan, Mohd. Hanafy Gausmian, Jamil Ahmad, Abdul Latif Samian, , Mohamad Sabri Haron & Nik Marzuki Sidek.

Impak modenisasi dalam karya sastera: penelitian terhadap beberapa buah novel penulis Sarawak
Konferensi Antaruniversiti Se Borneo-Kalimantan ke 5, UNIMAS, Sabah.

2009

Maharam Mamat

Incubators, technology-based industry development, and government policy for economic development
Proceedings of the International Seminar on Management Research 2009 : "Growth of Technology-Based Firms" & " Flexibility as Competitive Service Operations Strategy"

2009

Khairul Akmaliah Adham, Mohd Fuad Said, Nur Atiqah Abdullah and Seppo Hanninen

Instrumen pengamalan ajaran Islam di kalangan remaja
Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II

2009

Fariza Md Sham,Siti Rugayah Hj.Tibek,Zainab Ismail,Ahmad Redzuwan Mohd Yunus, Salasiah Hanin Hamjah,Khairul Anwar Mastor

Integrating Generic Competencies (GCs) into University courses: a review
Prosiding Seminar Pendidikan Sains Sosial 2009. Bangi: UKM

2009

Mashitoh Yaacob, Ahmad Zamri Mansor, Fazilah Idris & Mohamad Mohsin Mohamad Said

Islamic ethics in governing modern biotechnology in Malaysia.
Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology

2009

Latifah Amin, Siti Fairuz Sujak, Abdul Latif Samian, , Mohamad Sabri Haron & Mohamad Nasran Mohamad.

Kajian keberkesanan kaedah pengajaran bagi kursus ZT1033 Tamadun Islam Tamadun Asia (TITAS) di UKM serta kaitannya dengan minat pelajar
Seminar Pendidikan Sains Sosial - Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM

2009

Wan Zulkifli bin Wan Hassan, Arip Kasmo & Azizi Umar

Kajian leksikografi bahasa Mendriq : cadangan pendefinisian menggunakan analisis komponan makna
Prosiding Bengkel Kajian Linguistik Bahasa Mendriq

2009

Daeng Zairi bin Ma`arof, Mohd Romzi bin Ramli dan Khairul Faiz bin Alimi

Kartun Editorial Sebagai Medan Kritikan Terhadap Isu-Isu Politik Semasa
Islam : Pemikiran & Kehidupan

2009

Nor Afian Hj. Yusof & Maznah Hj. Ibrahim

Keberkesanan modul kemahiran berfikir ZZZT2423: meningkatkan kreativiti pelajar melalui kaedah simulasi
Seminar Pendidikan Sains Sosial - Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM 2010

2009

Dr. Abdul Salam Yussof, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nasruddin Yunos dan Hamdzun Haron

Keberkesanan pengajaran kursus generik di UKM dan peranannya dalam memenuhi keperluan kerangka kelayakan Malaysia (MQF)
Prosiding Kebangsaan SKIKS 2009, Pembudayaan Kemahiran Insaniah dalam Pengukuhan Inovasi Teknologi dan Kerja Sosial, Hotel Everly, Melaka 24-26 Julai 2009 Anjuran UTeM Melaka

2009

Nazri Muslim, Nasruddin Yunos, Nik Yusri Musa & Mashitoh Yaacob

Keberkesanan pengajaran menulis esei : satu perbandingan dua strategi pengajajran - coaching dan tunjukcara
Kongres Pengajaran dan pembelajaran UKM 2009

2009

Maharam Mamat, Johari Talib dan Maznah Hj Ibrahim

Keberkesanan strategi kerja lapangan dari bilik darjah ke dalam komuniti
Seminar Pendidikan Sains Sosial - Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM 2009

2009

Johari Talib, Maharam Mamat, Maznah Ibrahim, Roosfa Hashim

Kepuasan guru-guru pendidikan khas
Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke?4 2009

2009

Norshidah Mohamad Salleh, Manisah Mohd. Ali, Khalim Zainal

Measurement model for hybrid E-training
Proceedings of the 2009 International Conference on Electrical Engineering and Informatics, ICEEI 2009

2009

Din R., Zakaria M.S., Mastor K.A., Razak N.A., Ariffin S.R.

Orang Asli dan pendidikan: kedudukannya dalam Perlembagaan Persekutuan
Persidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar, Pendidikan luar bandar: menjana wawasan, melangkaui sempadan, 3-5 Februari 2009 Hotel Beverly, Kota Kinabalu, Sabah anjuran UMS

2009

Nazri Bin Muslim & Johari Bin Talib

Pembangunan gerbang wanita sebagai usaha merapatkan jurang digital
Seminar Kebangsaan E-komuniti 2009. Merapatkan jurang digital: masyarakat berpengetahuan, model Malaysia. 18-19 mac 2009. Hotel PNB Darby Park, Kuala Lumpur.

2009

Zaharah Hassan, Abu Daud Silong

Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) bagi Kursus ZT 1043 (Hubungan Etnik): satu kajian tindakan awal di UKM
Prosiding Seminar Pendidikan Sains Sosial 2009. Bangi: UKM

2009

Fazilah Idris, Mohamad Taha & Mashitoh Yaacob

Pencapaian keperluan kemahiran insaniah melalui kursus sejarah pemikiran 1 di Universiti Kebangsaan Malaysia
Prosiding Kebangsaan SKIKS 2009, Pembudayaan Kemahiran Insaniah Dalam Pengukuhan Inovasi Teknologi dan Kerja Sosial, Hotel Everly, Melaka 24-26 Julai 2009. Anjuran UTeM Melaka

2009

Nik Yusri Musa & Nazri Muslim

Penyelidikan strategi pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing dalam kalangan pelajar luar negara
Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke-4 2009

2009

Fa`izah Abd. Manan, Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi

Personaliti Beragama dan Toleransi di Kalangan Komuniti Pengamal Agama di Malaysia
Agama dan Pembentukan Identiti di Kalangan Masyarakat Malaysia

2009

Fazilah Idris

Pertukaran pegawai perkhidmatan pendidikan negeri di sekolah agama menengah kepada perkhidmatan Persekutuan : suatu kajian kesannya kepada pentadbiran Pendidikan Islam di negeri Selangor
Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke?4 2009 Fakulti Pendidikan UKM

2009

Azizi Umar, Supyan Hussin

Professionalism among academicians: a literature review
Prosiding Seminar Pendidikan Sains Sosial, UKM Bangi

2009

Ahmad Zamri Mansor, Roosfa Hashim, Maharam Mamat, Johari Talib & Mohamad Mohsin Mohamad Said

The Psychology of Love in Islamic Perspective: Implications for Education
Islam dan Muslims Issues and Challenges, UKM

2009

Syaidatun Nazirah Abu Zahrin dan Maznah Ibrahim

Tiga dekad perkembangan jurnal ilmiah dalam Pengajian Islam di Malaysia
Prosiding Seminar Kebangsaan Ketamadunan Islam 2009 NaSIC`09, Seri Iskandar: UiTM

2009

Roosfa Hashim

Transganesis: pelanggaran etika bioteknologi dalam karya sastera
Persidangan Seni Kebangsaan, UMS, Kota Kinabalu

2009

Maharam Mamat

`What is wrong with me?`: Single women`s experience of missing the marriage transition
The 3rd International Conference on Gender Equity Education in the Asia-Pacific Region (APGEE3), Kaohsiung, Taiwan

2009

Rozita Ibrahim

A study on Islamic work ethics and organizational commitment in Malaysia
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), UKM Bangi

2010

Norazuwa Mat, Nor Nazliyah Zainol, Norsiah Mat, Ruslan Romli, Jamsari Alias & Norazila Mat

Analysis of the ethical aspects of genetically modified food in academic writings.
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Mohd Fadhli Hamdan, Latifah Amin, Mus Chairil Samani, Roosfa Hashim & Nurina Anuar.

Aspek etika Biologi Sintetik berdasarkan pandangan pihak berkepentingan di Malaysia: kajian di Lembah Klang.
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Noor Ayuni Ahmad Azlan , Latifah Amin, Jamil Ahmad, Abdul Latif Samian, Mohamad Sabri Haron

Biosafety issues and regulations related to the ethical aspects of genetically modified organisms.
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Noor Sharizad Rusly, Latifah Amin, Zinatul Ashiqin Zainol, Jamil Ahmad, Nik Marzuki Sidek

Bridging the Digital Divide: An Analysis of the Training Program at Malaysian Telecenters
Recent Researches in Mechanics, Transportation and Culture

2010

Norizan Abdul Razak, Zaharah Hassan, Rosseni Din, Kamaruzaman Jusoff

Cultural adaptation and resilience of UKM double degree students in University of Duisburg-Essen
Prosiding Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina 2010 (PeKA2010) sempena Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM 2010

2010

Andanastuti Muchtar, Junaenah Sulehan, Shahrum Abdullah, Khairul Anwar Mastor, Axel Hunger, Mohd Najib Redzuan Lee & Monika Jusdi

Decision making skills course for future professionals: researchers? Reflections on action research process
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Ahmad Zamri Mansor, Maznah Hj Ibrahim dan Mohamad Mohsin Mohd Said

Developing A Blended Course: Difficulties Faced By Adult Learners In Reading Hypertext
Proceedings of the 5th International Conference on e-Learning, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia

2010

Maslawati Mohamad, Supyan Hussin, Zaini Amir

Effects of parenting styles on their children development
Proceedings of 4th Asian Business Research Conference, Melbourne, Victoria, Australia.

2010

Johari Talib, Zulkifli Mohamad, Maharam Mamat

Environmental issues in the literary works in Malaysia: preliminary study of Sarawak novel writers
4th Asian Business research Conference, Dhaka Bangladesh

2010

Maharam Mamat, Johari Talib, Zulkifli Mohamad

Ethical acceptance of intra and trans-species gene transfers: multicultural perspectives
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Latifah Amin

Ethnic relation among the youth in Malaysia: toward fulfilling the concept of one Malaysia
Procedia Social and Behavioral Sciences - World Conference on Learning, Teaching and Administration Papers
Cairo, Egypt

2010

Khalim Zainal, Norshidah Mohamad Salleh

Etika penggunaan jalan raya menurut perspektif Islam
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Wan Zulkifli Wan Hassan & Jamsari Alias

Examining the role of language on students achievement: a study on the use of second language as a medium of instruction in teaching science subject in Malaysia
Procedia Social and Behavioral Sciences Journal

2010

Saemah Rahman, Mailatulsyima Mazlan, Saadiah Kummin, Ruhizan Mohd Yasin & T. Subahan Mohd Meerah

Faktor-faktor salah laku dalam penyelidikan dikalangan pensyarah di Malaysia
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Siti Zaimah Zainal, Latifah Amin, Maznah Hj. Ibrahim, Zaharah Hassan & Norulhuda Aseri

General education and the making of well rounded citizens: listening to the students' voices
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Rozita Ibrahim & Zaharah Hassan

How and why the visually impaired students socially behave the way they do
Procedia Social and Behavioral Sciences 9 (2010) Cairo Egypt

2010

Norshidah Mohamad Salleh, Khalim Zainal

Identifying public sustainable development values: a case studyin Sepang Selangor
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Zurina Mahadi. Abdul Samad Abdul Hadi, Hukil Sino

Inovasi teknologi pembuatan Labu Sayong: satu analisis teknikal
Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi di Alam Melayu (Salam 1) : Perkembangan Sains dan Teknologi di Alam Melayu, Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM

2010

Hamdzun Haron

Instrumen pengamalan ajaran Islam di kalangan remaja
Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2008

2010

Fariza Md Sham,Siti Rugayah Hj.Tibek,Zainab Ismail,Ahmad redzuwan Mohd Yunus,Salasiah Hanin Hamjah,Khairul Anwar Mastor

Integrating sustainable development (SD) into social science courses: lecturer's perspectives
The Proceedings of Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society, 1-2 December 2010, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, UKM: Bangi

2010

Zubaidah Mohd Nasir, Mashitoh Yaacob & Halimaton Saadiah Hashim

Internationalisation and its implications for intercultural maturity among academic staff: a case study
Prosiding Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina 2010 (PeKA2010) sempena Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM 2010

2010

Jamilah Mustafa, Junaenah Sulehan, Latiffah Pawanteh, Shahrum Abdullah, Hassan Basri, Andanastuti Muchtar, Khairul Anuar Mastor dan Zulkiple Abd Ghani

Introducing quality as a general education: an effort to produce quality conscious professionals
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Ahmad Zamri Mansor

Investigation on Students? Personality Development
of UKM-UDE Double Degree Programme
Proceeding 2nd International Congress on Engineering Education (ICEED 2010), Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM

2010

Andanastuti Muchtar, Mohd Najib Redzuan Lee,
Khairul Anwar Mastor, Junaenah Sulehan, Shahrum
Abdullah, Monika Jusdi, Axel Hunger

Isu bioteknologi dalam Akhbar Arus Perdana
Sebumi 3 2010: Penjanaan Ilmu Serumpun Kearah Kelestarian Penyelidikan dan Kecemerlangan Akademik, FSSK UKM

2010

Mus Chairil Samani, Latifah Amin , dan Nurul Ilyana Rezali

Isu etika dalam Akta Keselamatan Biologi 2007 : satu analisis terhadap isu-isu spesifik
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Idzuafi Hadi Kamilan, Zinatul Ashiqin Zainol, Latifah Amin

Isu etika dan bioteknologi: kajian empat akhbar arus perdana
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Mus Chairil Samani, Nurul Ilyana Rezali , Latifah Amin, Roosfa Hashim & Zaharah Hassan

Kefahaman dan persepsi Peneroka Felda Lurah Bilut Bentong Pahang terhadap konsep 'sekatan hak milik' dan pusaka Felda
Agama dan Pemikiran: Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan V 10-11 Jun 2010 UIN Alauddin Makassar, Indonesia

2010

Zulkifli Mohamad, Ruzman Md. Noor dan Nazri Muslim

Kepentingan penghayatan agama dalam kecemerlangan kepimpinan pelajar Melayu Islam
Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains & Teknologi di Alam Melayu SALAM1 Perkembangan Sains dan Teknologi di Alam Melayu

2010

Khairul Anwar Mastor

Khalifah concept and muslim's environmentally ethical behaviour (EEB): a preliminary review
The Proceedings of Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society, 1-2 December 2010 Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, UKM Bangi.

2010

Wan Syairah Hazwani Wan Petera, and Mashitoh
Yaacob

Kimera inter-spesies : kesannya terhadap hukum dan kemuliaan manusia.
Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi di Alam Melayu (Salam 1) : Perkembangan Sains dan Teknologi di Alam Melayu, Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM

2010

Siti Nur Shazwanie Ramlee, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Latifah Amin,Abdul Latif Samian, Mohamad Sabri Haron & Mohamad Nasran Mohamad & Mohd Yusof Othman

Kod etika Islam dalam bioteknologi moden
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Siti Fairuz Sujak , Latifah Amin, Abdul Latif Samian, Mohamad Sabri Haron, Mohamad Nasran Mohamad , Mohd Yusof Othman

Komitmen guru terhadap perkhidmatan pendidikan di SAR/KAFA persendirian Selangor
International Conference on Islamic Education (ICIEd 2010)

2010

Shaharuddin Pangilun, Azizi Umar, Ikmal Zaidi Hashim, Imran Kamal Basah, Supyan Hussin

Kompleks Falak Al-Khawarizmi: peranan dan sumbangannya dalam menyebarkan ilmu Falak dalam Alam Melayu
Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi di Alam Melayu (Salam 1) : Perkembangan Sains dan Teknologi di Alam Melayu, Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM

2010

Kassim Bahali dan Nazri Muslim

Kontroversi kartun Nabi Muhammad S.A.W: pertentangan perspektif nilai etika dan moral
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Nor Afian Hj. Yusof & Hamdzun Haron

Mandi bunga dan andartu: antara naik seri dan buang sial?
Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi di Alam Melayu (Salam 1) : Perkembangan Sains dan Teknologi di Alam Melayu, Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM

2010

Rozita Ibrahim

Masalah pengurusan dan keperluan Sekolah Agama Rakyat(SAR)/Kelas Al-Quran & Fardhu Ain (KAFA) Persendirian Selangor
International Conference on Islamic Education (ICIEd 2010)

2010

Azizi Umar, Supyan Hussin, Shaharuddin Pangilun, Ikmal Zaidi Hashim, Imran Kamal Basah

Memperkasakan tamadun Melayu Malaysia-Indonesia menerusi permuafakatan pendidikan
Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan V: Agama dan Pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia. Jabatan Usuluddin & Falsafah, FPI, UKM

2010

Abdul Salam Yussof

Mengukur hubungan antara internal religiosity dan tret personaliti dengan budaya amali pelajar sekolah agama
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Fatin Hazwani, Khairul Anwar Mastor, Hasnan Kasan & Mohamad Taha

Pelaksanan sistem penilaian kompetensi generik pelajar (SPKG): pengalaman Pusat Pengajian Umum
Kongres Pengajaran dan Pembelajaran: memupuk inovasi dalam pengajaran & pembelajaran

2010

Nazri Muslim, Khairul Anwar Mastor, Mashitoh Yaacob, Fazilah Idris & Aminuddin Basir

Pembangunan SAR/KAFA persendirian negeri Selangor: perspektif guru besar terhadap keperluannya dan kaitannya dengan konsep jihad pendidikan
International Conference on Islamic Education (ICIEd 2010)

2010

Ikmal Zaidi Hashim, Azizi Umar, Haharuddin Pangilun, Imran Kamal Basah, Supyan Hussin

Penentuan hukum bioteknologi pemakanan
Prosiding Seminar Pemantauan Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam 2010

2010

Abdul Basir bin Mohamad, Latifah Amin, Amir Husin Md Nor, Anwar Fakhri Omar, Mohd Izhar Ariff bin Mohd Kashim, Amir Fazlim Yusof dan Mohammad Zaini bin Yahya

Pengaruh hukum sedia ada terhadap Kod Etika Islam dalam Bioteknologi moden.
Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi di Alam Melayu (Salam 1) : Perkembangan Sains dan Teknologi di Alam Melayu, Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM

2010

Siti Fairuz Sujak, Latifah Amin, Abdul Latif Samian, Mohamad Sabri Haron, Mohamad Nasran Mohamad , Mohd Yusof Othman

Pengertian warga Malaysia mengenai "sekolah" dan "pendidikan": satu kajian etnografi berasaskan konteks alam budaya" . Tajuk diubahsuai: 3R + 1R : pendidikan untuk pemahaman silang-budaya
Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2008

2010

Shamsul Amri Baharuddin, Helen Ting, Anuar Ahmad, Nur Atiqah Tang Abdullah, Ong Puay Hoon, Paul Porodong

Pengguna dan kitar semula ke arah kelestarian alam sekitar
Prosiding Seminar Kebangsaan MACFEA ke 14 - Halatuju Penyelidikan Kepenggunaan: Isu dan Cabaran

2010

Hasnah Ali, Noraziah Ali, Maznah Ibrahim, Asmah Bee, Sharifah Yaaob & Nur` Jila Mohamad

Penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing cemerlang bahasa mengikut kemahiran
Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4 (SKEPEN 2010) : Transformasi & Inovasi dalam Pendidikan Negara

2010

Fa`izah Abd. Manan, Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi

Pengurusan alam sekitar bermula dari rumah: meninjau sudut pengalaman dan pemikiran wanita melayu malaysia dalam pendidikan alam sekitar
Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan V: Agama dan Pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia. Jabatan Usuluddin & Falsafah, FPI, UKM

2010

Maznah Ibrahim, Hasnah Ali, Asmah Bee Md. Noor, Noraziah Ali, Sarifah Yaacob

Pengurusan SAR/KAFA persendirian selangor: kajian mengenai pengurusan kurikulum
International Conference on Islamic Education (ICIEd 2010)

2010

Imran Kamal Basah, Azizi Umar, Shaharuddin Pangilun, Ikmal Zaidi Hashim, Supyan Hussin

Penyelidikan kimera dari perspektif Maqasid al-syariah
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Siti Nur Shazwanie Ramlee, Latifah Amin,Abdul Latif Samian, Mohamad Sabri Haron & Mohamad Nasran Mohamad

Peranan nilai dalam kepimpinan
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Zaharah Hassan, Abu Daud Silong & Rozita Ibrahim

Peranan persijilan MS ISO 9000 ke arah meningkatkan amalan profesionalisme dalam kalangan pekerja
The Proceedings of The International Conference on Ethics & Profesionalism: sustainable science, technology & society, 1-2 December 2010 Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya

2010

Nazri Muslim, Jamsari Alias, Nik Yusri Musa & Norazila Mat

Persepsi masyarakat Islam terhadap aspek etika Bioteknologi Moden: kajian di Lembah Klang.
Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi di Alam Melayu (Salam 1) : Perkembangan Sains dan Teknologi di Alam Melayu, Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM

2010

Noor Ayuni Ahmad Azlan , Latifah Amin, Jamil Ahmad, Abdul Latif Samian, Mohamad Sabri Haron

Persepsi pelajar IPTA terhadap Islam dalam Perlembagaan Persekutuan
Agama dan Pemikiran: Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan V, 10 -11 Jun 2010 UIN Alauddin Makassar, Indonesia

2010

Nazri Muslim, Zulkifli Mohamad dan Ahmad Hidayat Buang

Personality profiles of UKM and UKM-UDE engineering students
Seminar Pendidikan Kejuruteraan & Alam Bina (PEKA` 10) Memupuk Inovasi dalam Pengajaran & Pembelajaran di Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

2010

Khairul Anwar Mastor, Junainah Solehan, Hassan Basri, Shahrum Abdullah dan Andanastuti Muchtar

Professional assessment of the framework for public attitude to modern biotechnology In Malaysia
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Hasrizul Hashim, Latifah Amin, Jamil Ahmad & Nik Marzuki Sidik.

Professionalism among academicians at a Malaysian public university
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Ahmad Zamri Mansor & Johari Talib

Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi di Alam Melayu: Salam 1 perkembangan sains dan teknologi di Alam Melayu
Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi di Alam Melayu (Salam 1) : Perkembangan Sains dan Teknologi di Alam Melayu, Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM

2010

Abdul Latif Samian, Hamdzun Haron, Khalim Zaina, Nazri Muslim dan Zarina Othman

Rural Land management in Malaysia : Refers to the role of ? Federal Land Development Authority (FELDA):
Proceedings of 4th Asian Business Research Conference, Dhaka, Bangladesh.

2010

Zulkifli Mohamad, Johari Talib, Maharam Mamat, Maznah Ibrahim

Sains Penjagaan Kesihatan Menurut Imam Shafi'i Di Alam Melayu: Suatu Pendedahan Awal
Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi di Alam Melayu (Salam 1) : Perkembangan Sains dan Teknologi di Alam Melayu, Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM

2010

Wan Zulkifli Wan Hassan

Social Support, Self Efficacy,Goal Orientation and Trainee Motivation: Areassessment of Gender Variations
Proceedings of the Malaysia-Indonesia International Conference on Economics, Management and Accounting, (MIICEMA) 2010:Regional Development in an Era of Global Innovation Economy. Fakulti FEP, UKM <BR< em>

2010

Norsiah Amiruddin, Nik Mustasim Nik Abd Rahman, Nur Atiqah Abdullah dan Fazli Idris

Status sekolah agama rakyat dalam sistem pendidikan kebangsaan: satu cadangan model penyelesaian
Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4 (SKEPEN 2010)

2010

Azizi Umar, Supyan Hussin

Sumber-sumber kewangan dan masalah pengurusannya di sekolah-sekolah SAR/KAFA persendirian Selangor
International Conference on Islamic Education (ICIEd 2010)

2010

Azizi Umar, Supyan Hussin, Shaharuddin Pangilun, Ikmal Zaidi Hashim, Imran Kamal Basah

The moral concern and consumer preference on GM food.
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Goh Hong Lip, Jamal Othman & Latifah Amin

The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society
The Proceedings of the International Conference on Ethics & Professionalism: Sustainable Science, Technology & Society (ICEP2010), Pusat Pengajian Umum UKM

2010

Roosfa Hashim, Rozita Ibrahim, Syazleena Othman, Mohamad Taha, Nani Rahayu Salihuddin & Nuretna Asurah Ahmad

The relationship between the use of Metacognitive strategies and achievement in English
Procedia Social and behavioral Sciences

2010

Saadiah Kummin, Saemah Rahman

A perception on the effectiveness of undergraduate and graduate programmes management through an ISO certification scope merger
Procedia - Social and Behavioral Sciences

2011

Sity Daud, Dzuraidah Abd. Wahab, Roziah Sidik @ Mat Sidek, Nazri Muslim, Wan Kamal Mujani, Kamarulzaman Ibrahim and Nur Riza Suradi

Enhancing the off campus students` reading comprehension through asynchronous forum
The Proceedings of the 6th International Conference on e-Learning
University of British Columbia, Canada

2011

Maslawati Mohamad, Supyan Hussin and Zaini Amir

Evaluating level of performance of the internal audit in islamic banks and public banks: a comparative study between Faisal Islamic Bank Egypt and Sahara Bank Libya
International Management Conference IMaC 2011

2011

Mohamad Sabri Haron, Shofian Hj. Ahmad

Multiculturalism and Higher Education in Malaysia
Procedia - Social and Behavioral Sciences, WCES-2011 Turkey

2011

Rozita Ibrahim, Nazri Muslim & Ahmad Hidayat Buang

Pattern of changes in personality traits and self-esteem among UKM-UDE Double Degree Students
2011 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Amman, Jordan

2011

Andanastuti Muchtar, Mohd Najib Redzuan Lee,
Khairul Anwar Mastor, Shahrum Abdullah, Axel Hunger

| ATAS |