PEMBENTANGAN PORTFOLIO PRASARANA-UKM BERSAMA NAIB CANSELOR UKM

Adalah dimaklumkan bahawa pada 12 Mac 2018 yang lepas, Prasarana-UKM telah mengadakan pembentangan Portfolio Prasarana-UKM bersama Naib Canselor UKM, YBhg. Prof. Ir. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor. Semua pegawai Prasarana-UKM telah hadir untuk memberikan maklumbalas hasil pembentangan. Antara intipati pembentangan portfolio Prasarana-UKM ialah :

  1. Tadbir Urus
  2. Fungsi Setiap Unit
  3. Pembangunan Semasa
  4. Projek Siap Melebihi 1 juta 2018/awal 2019
  5. Penggunaan Teknologi dalam Kerja Penyelenggaraan
  6. Pengurusan Tenaga
  7. KRA 6 (Tekad 17)
  8. Sistem Aduan Kerosakan (SAK)
  9. Aktiviti Pemantapan Perkhidmatan
  10. Isu & Cabaran