SEMINAR PENGURUSAN FASILITI BERSEPADU ANJURAN PRASARANA-UKM 2019

Seminar Pengurusan Fasiliti Bersepadu Prasarana-UKM bagi tahun 2019 telah berjaya diadakan pada 4-5 Mac di Hotel The Haven, Ipoh, Perak. Seramai 40 orang peserta dari pelbagai sektor dan syarikat telah hadir. Tujuan seminar ini adalah untuk memberi input dan pengetahuan kepada peserta tentang peraturan dan syarat-syarat dalam pembangunan fasiliti di Malaysia.

Objektif seminar ialah:

  1. Perkongsian ilmu dan memberikan input berkualiti dalam pengurusan fasiliti yang merangkumi berbagai aspek.
  2. Menyusun strategi, menambah baik, berkongsi dan bertukar-tukar idea berkaitan pengurusan fasiliti dengan Universiti Awam seluruh Malaysia.
  3. Merupakan salah satu usaha penjanaan Prasarana-UKM untuk tahun 2019.

Terdapat 7 slot yang diisi dengan pelbagai topik seperti :

  1. Slot 1 : Governans Pemeriksaan BAngunan dalam Industri Pembinaan Malaysia (Prof. Madya Sr. Dr. Adi Irfan Che Ani, Timbalan Pengarah Citra)
  2. Slot 2 : Pengenalan kepada Borang Kontrak Piawai PWD Fasiliti Management & Maintenance (2016) (Sr. Madiah Embong,Juru Ukur Bahan Kanan JKR)
  3. Slot 3 : Pengurusan Risiko projek (Prof. Dr. Zaidi Bin Isa, Pengarah ROSH-UKM)
  4. Slot 4 : Emerging Tools in Facility Management (Prof. Ir. Dr. Othman Jaafar, Pengarah Prasarana-UKM)
  5. Slot 5 : Future Trends and Technology in District Cooling (Encik Ahmad Firdaus Mansor, Ketua Pegawai Operasi TNB)
  6. Slot 6 : Soilles Media Planting & Low Maintenance Green Wall (Encik Marzuki Mawi, Arkitek Kanan Midori Toyota Suntory Midorie)
  7. Slot 7 : IoT and Data Analytics for Facility Maintenance (Dr. Mohd Hanif Md Saad, Penyelidik dan Pensyarah Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina)

Gambar sepanjang program adalah seperti berikut: