Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasarana UKM

Pengurusan

PROF. DATO’ Ir. Dr. WAN HAMIDON WAN BADARUZZAMAN

  • 03 8921 5045
  • pghprasarana@ukm.edu.my

Pengarah Prasarana-UKM


ENCIK ZOLKEFLI BIN MOHAMED

Timbalan Pengarah (Pembangunan & Inovasi)


Ts. HERWAN SHAM BIN HARUN

Timbalan Pengarah (Penyelenggaraan & Operasi)


MOHD ZULKEFELE BIN MOHD ZAIN

Timbalan Pengarah (Infrastruktur & Strategi)


Ts. ZULFADLY ANUAR BIN TAIP

Ketua Jaminan Kualiti / Ketua Unit Elektrik


Ir. MOHD FIRDAUS BIN SHAHARUDIN

Timbalan Pengarah (Kampus Luar) dan

Ketua Unit Prasarana KL, Prasarana-UKM


ENCIK MOHD FAIZAL BIN ABDUL RAHIM

Ketua Unit UkurBahan


ENCIK BAHARUZAINI BIN BAHARIN

Ketua Unit Pentadbiran


ENCIK KHAIRUL ANUAR BIN HAMID

Ketua Unit Mekanikal


LAr. NOR`AIN BINTI MOHD JALI

Ketua Unit Landskap


ENCIK MOHD FADZIL BIN ZULKAFLI

Ketua Unit Awam


ENCIK MOHD ZAKI BIN JA’IS

Ketua Unit Arkitek


ENCIK MUHAMMAD SYAHIDI BIN HASBULLAH

Ketua Unit Infostruktur