Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasarana UKM

Jurutera J48

ENCIK KHAIRUL FADZLY BIN SAZALI

Ketua Unit Infostruktur dan Jurutera Awam


ENCIK MOHAMAD SHAHRIL BIN HUSSAIN

Ketua Unit


ENCIK MOHD FADZIL BIN ZULKAFLI

Ketua Unit


KHAIRUL FADZLY BIN SAZALI

Jurutera Awam dan Ketua Unit Infostruktur


PUAN AISHAH BINTI FAUTHAN

Jurutera Elektrik


ENCIK MOHAMAD SHAHRIL BIN HUSSAIN

Ketua Unit Elektrik


ENCIK KHAIRUL ANUAR BIN HAMID

Ketua Unit Mekanikal


ENCIK KHAIRUL FADZLY BIN SAZALI

Ketua Unit Infostruktur


ENCIK MOHD FADZIL BIN ZULKAFLI

Ketua Unit (Kampus Kuala Lumpur)


ENCIK KHAIRUL ANUAR BIN HAMID

Ketua Unit