Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasarana UKM

Jurutera J48

ENCIK MOHAMAD SHAHRIL BIN HUSSAIN

Jurutera Elektrik


ENCIK MOHD FADZIL BIN ZULKAFLI

Ketua Unit


KHAIRUL FADZLY BIN SAZALI


PUAN AISHAH BINTI FAUTHAN

Jurutera Elektrik


ENCIK KHAIRUL ANUAR BIN HAMID

Ketua Unit Mekanikal


ENCIK MOHD FADZIL BIN ZULKAFLI

Ketua Unit Awam


ENCIK KHAIRUL ANUAR BIN HAMID

Ketua Unit