Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasarana UKM

Jurutera J52

ENCIK ZULFADLY ANUAR BIN TAIP

Ketua Unit


ENCIK ZULFADLY ANUAR BIN TAIP

Ketua Jaminan Kualiti / Ketua Unit Pengurusan Tenaga


ENCIK MOHD FIRDAUS BIN SHAHARUDIN

Ketua Unit


ENCIK ZULFADLY ANUAR BIN TAIP

Ketua Jaminan Kualiti / Ketua Unit Pengurusan Tenaga


ENCIK MOHD FIRDAUS BIN SHAHARUDIN

Ketua Unit Awam