Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasarana UKM

Penjaga Jentera Elektrik J22

ENCIK MOHD. SHARANI BIN SHAHBUDIN


ENCIK MOHAMAD SHARUDIN BIN KAYON


ENCIK MOHD ZULKIFLI BIN IDRIS EDWARD


ENCIK AFIFI DZIAHUDDIN BIN SUHAIMI


ENCIK HUSSIN BIN KASIM


ENCIK MOHD AZHAR BIN MOHD TAHIR