Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Berita dan Aktiviti | Lagi Berita dan Aktiviti

March 22, 2020 / Berita dan Aktiviti

Tabung Prihatin COVID-19 HCTM

Adalah dimakumkan Tabung Prihatin COVID-19 HCTM telah diwujudkan untuk memberi bantuan makanan dan keperluan semasa bertugas kepada pasukan Perubaan HCTM...
Read More
March 18, 2020 / Berita dan Aktiviti

Langkah Pencegahan COVID-19

Berikut adalah langkah-langkah pencegahan COVID-19 untuk  makluman semua pelajar dan kakitangan UKM.   Untuk versi Bahasa Inggeris, sila klik sini.
Read More
March 17, 2020 / Berita dan Aktiviti, Berita Utama

Maklumat COVID-19 di laman sesawang UKM

Adalah dimaklumkan Universiti Kebangsaan Malaysia telah mewujudkan halaman khas berkaitan dengan COVID-19 untuk panduan pelajar dan warga UKM.  Sila layari...
Read More
1 2 3 30