Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Hospital Canselor Tuanku Muhriz

Prof. Dato’ Dr. Hanafiah Harunarashid

Pejabat Pengarah, Tingkat 1, Kompleks Pendidikan Canselor Tuanku Jaafar, Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)


Prof. Dr. Abdul Halim Abdul Gafor

Pejabat Pengarah, Tingkat 1, Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Jaafar, Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)


Prof. Dato’ Dr. Razman Jarmin

Pejabat Pengarah, Tingkat 1, Kompleks Pendidikan Canselor Tuanku Jaafar, Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)


Dr. Hanita Othman

Pejabat Pengarah, Tingkat 1, Kompleks Pendidikan Canselor Tuanku Jaafar, Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)


Encik Mursidi Ahamad

Pejabat Pengarah, Tingkat 1, Kompleks Pendidikan Canselor Tuanku Jaafar, Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)