Tunas Permata UKM

Misi dan Visi:

VISI

Menjadi pusat rujukan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak

MISI

Menyediakan program pendidikan awal kanak-kanak yang memaksimakan perkembangan potensi mereka ke arah kecemerlangan

Objektif:

  • Memaksimakan perkembangan kanak-kanak melalui pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu ;
  • Mewujudkan prasarana yang kondusif dan dinamik terhadap perkembangan profesional para pendidik ;
  • Mewujud dan mengaktifkan penglibatan ibu bapa dalam perkembangan kanak-kanak ;
  • Memacu penyelidikan yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak dan
  • Mewujud dan menyuburkan perkongsian pintar dengan komuniti di persekitarannya.

Maklumat lanjut : http://www.ukm.my/tunaspermata