Log Masuk


Pengumuman

Adalah dimaklumkan ruang 24 Jam Abdul Aziz Shaik Mydin akan mula beroperasi mulai 9 April 2018 (Isnin). Akses oleh pelanggan ke ruang ini hanyalah melalui pintu utama dari Jalan Lingkungan Ilmu.

Kelas Kemahiran Maklumat setiap bulan.

Berikut merupakan senarai penamatan langganan Sumber Maklumat Elektronik Perpustakaan UKM.

Katalog Perpustakaan (Gemilang)

Browse/Carian Search Type/Jenis Carian  

Discovery Service

Enter any word to find journal, book, theses and more

Jet-P

Welcome - JETP 2.0

UKM Journal

Tanya Pustakawan


Laman Mobile


Waktu Operasi