Log Masuk


PengumumanPerpustakaan akan mengadakan Kelas Kemahiran Maklumat setiap bulan.

Berikut merupakan senarai penamatan langganan Sumber Maklumat Elektronik Perpustakaan UKM.

Dimaklumkan sistem pinjaman & pemulangan perpustakaan sedang tergendala. Mohon semua warga kampus untuk berurusan secara terus di perpustakaan bagi urusan berkaitan pinjaman, pemulangan & pembaharuan. Mohon maaf di atas sebarang kesulitan

Dimaklumkan sistem pinjaman & pemulangan perpustakaan sedang tergendala. Mohon semua warga kampus untuk berurusan secara terus di perpustakaan bagi urusan berkaitan pinjaman, pemulangan & pembaharuan. Mohon maaf di atas sebarang kesulitan

Dimaklumkan sistem pinjaman & pemulangan perpustakaan sedang tergendala. Mohon semua warga kampus untuk berurusan secara terus di perpustakaan bagi urusan berkaitan pinjaman, pemulangan & pembaharuan. Mohon maaf di atas sebarang kesulitan

Pautan

Katalog Perpustakaan (Gemilang)

Browse/Carian Search Type/Jenis Carian  

Jet-P

Welcome - JETP 2.0

Worldcat Discovery

UKM Journal

Tanya Pustakawan


Laman Mobile


Waktu Operasi