Log Masuk


Pengumuman

Panduan sekiranya menghadapi masalah mengakses pangkalan data Portal Ejurnal

Kelas Kemahiran Maklumat setiap bulan.

Berikut merupakan senarai penamatan langganan Sumber Maklumat Elektronik Perpustakaan UKM.

Katalog Perpustakaan (Gemilang)

Browse/Carian Search Type/Jenis Carian  

Discovery Service

Enter any word to find journal, book, theses and more

Jet-P

Welcome - JETP 2.0

UKM Journal

Tanya Pustakawan


Laman Mobile


Waktu Operasi