Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Siswazah

Bantuan Kewangan

Adakah pihak UKM menawarkan biasiswa kepada pelajar-pelajarnya? Jika ya, bagaimana cara untuk memohon biasiswa tersebut dan apakah syarat-syaratnya?

UKM tidak menawarkan sebarang biasiswa kepada pelajar-pelajarnya. Walau bagaimanapun, UKM mempunyai Skim Zamalah untuk pelajar – pelajar yang terpilih. Di samping itu juga, UKM memberikan bantuan kewangan kepada Pembantu Penyelidik Siswazah (Graduate Research Assistantship).Untuk Skim Zamalah, calon yang memohon perlu mempunyai kelayakan akademik yang cemerlang dan mempunyai potensi sebagai penyelidik. Untuk Pembantu Penyelidik Siswazah, calon perlu menghubungi penyelia yang berkenaan dan memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan oleh penyelia tersebut.