Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Siswazah

Pengambilan dan Kemasukan

Apakah program pengajian pascasiswazah yang ditawarkan di UKM?

UKM menawarkan pelbagai program pengajian di peringkat pascasiswazah. Maklumat lanjut mengenai program yang ditawarkan, sila klik di sini: (link kepada senarai Fakulti dan Institut).

Bilakah pengambilan untuk program pengajian pascasiswazah ditawarkan?

Pengambilan untuk program pengajian mod kerja kursus ditawarkan dua (2) kali setahun pada September dan Februari setiap tahun. Manakala pengambilan untuk pengajian mod penyelidikan adalah sepanjang tahun.

Berapa semester pengajian dalam setahun?

Terdapat dua (2) semester pengajian dalam setahun.

Berapakah kadar yuran pengajian untuk setiap semester?

Kadar yuran untuk pelajar tempatan adalah seperti berikut (klik pada jadual yuran)Kadar yuran untuk pelajar antarabangsa, adalah seperti berikut (klik pada jadual yuran)

Berapakah bilangan semester minimum dan maksimum untuk pengajian peringkat PhD dan Sarjana?

Bilangan semester minimum pengajian untuk peringkat PhD adalah enam (6) semester untuk sepenuh masa dan lapan (8) semester untuk separuh masa.

Bilangan semester maksimum untuk peringkat PhD adalah dua belas (12) dan untuk sepenuh masa dan empat belas (14) untuk separuh masa.
Untuk pengajian peringkat Sarjana, bilangan semester minimum adalah dua (2) semester untuk sepenuh masa dan empat (4) semester untuk separuh masa.

Bilangan semester maksimum untuk pengajian peringkat Sarjana adalah empat (4) manakala untuk separuh masa adalah lapan (8).

Bolehkah seseorang calon menukar bentuk pengajiannya daripada sepenuh masa ke separuh masa atau sebaliknya?

Boleh, tertakluk kepada persetujuan pihak Fakulti/Pusat Pengurusan Siswazah.

Adakah sebarang keperluan kursus Bahasa Inggeris seperti IELTS dan TOEFL sebelum memasuki ke program Sarjana atau PhD di UKM?

Keperluan kursus Bahasa Inggeris IELTS atau TOEFL adalah untuk pelajar – pelajar antarabangsa.