Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Siswazah

Galeri

Gallery Cover

Bengkel Penerbitan Buku Penyelidikan daripada Tesis Disertasi

Tarikh: 22/08/2017
Foto oleh: Mohd Hafiz

Gallery Cover

Kunjungan Akademik 11/2017: Universitas Muhammadiyah Jakarta

Tarikh: 08/08/2017
Foto oleh: Mohd Hafiz

Gallery Cover

Gaya Hidup Sihat Pusat Siswazah 2017

Tarikh: 08/04/2017
Foto oleh: Mohd Hafiz / Andi Lutfi

Gallery Cover

Kunjungan Akademik 10/2017: Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Tarikh: 04/08/2017
Foto oleh: Mohd Hafiz