Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Siswazah

Galeri

Gallery Cover

Perkongsian Ilmu Keusahawanan bersama Sarradhyya dan Damira Bakery

Tarikh: 05/04/2017
Foto oleh: Mohd Hafiz

Gallery Cover

Kunjungan Akademik 7/2017: Politeknik LP3I, Bandung

Tarikh: 27/04/2017
Foto oleh: Mohd Hafiz

Gallery Cover

Bicara Tuntas 2017

Tarikh: 
Foto oleh: Mohd Hafiz

Gallery Cover

Kunjungan Akademik 6 2017:Global Islamic Boarding School

Tarikh: 02/04/2017
Foto oleh: Mohd Hafiz / Andi Lutfi