Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Siswazah

Galeri

Gallery Cover

Sesi Pendaftaran Pelajar Baharu Semester 2 Sesi 2017/2018

Tarikh: 07/02/2018
Foto oleh: Kartikha

Gallery Cover

Kunjungan Akademik 2/2018: Universitas Trisakti, Indonesia

Tarikh: 02/01/2018
Foto oleh: Mohd Hafiz

Gallery Cover

Mesyuarat Jawatankuasa Anugerah Pascasiswazah Bil. 12017

Tarikh: 17/11/2017
Foto oleh: Mohd Hafiz