Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 12/2018: Model Kajian Berasaskan Kajian Literatur Pengurusan & Sains Sosial Meningkatkan Kualiti Proposal/Tesis/Artikel Jurnal

JEMPUTAN: Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 12/2018: Model Kajian Berasaskan Kajian Literatur Pengurusan & Sains Sosial Meningkatkan Kualiti Proposal/Tesis/Artikel Jurnal

Untuk makluman, bengkel ini akan dikendalikan oleh Prof. Madya Dr. Azman Ismail dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dan bengkel ini akan dikendalikan di dalam Bahasa Malaysia.

Butiran bengkel seperti berikut:

Tarikh: 12 April 2018 [Khamis]
Masa: 8.30 pagi – 5.00 petang
Tempat: Bilik Latihan, Pusat Siswazah UKM

Untuk maklumat bengkel, biodata penceramah dan pendaftaran, sila klik https://goo.gl/PhU7Cb ???

Sila hubungi Cik Kartikha di talian 03-8921 3100 atau emel kartikha@ukm.edu.my untuk maklumat lanjut.

Sekian, terima kasih. ?

“Pusat Siswazah menyokong agenda mengekalkan status Universiti Penyelidikan UKM”