Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 5/2018: Penulisan Kajian Pustaka Berimpak

Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 5/2018: Penulisan Kajian Pustaka Berimpak

Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia akan menganjurkan Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 5/2018: Penulisan Kajian Pustaka Berimpak.

Untuk makluman, bengkel ini akan dikendalikan oleh Dr. Halim Hj. Razali dari Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI) dan bengkel ini akan dikendalikan didalam Bahasa Melayu.

Butiran bengkel seperti berikut;

Tarikh: 28 Februari 2018 l Rabu
Masa: 9.00 pagi – 5.00 petang
Tempat: Bilik Latihan, Pusat Siswazah, UKM
​ ​
Untuk maklumat biodata penceramah, sinopsis dan pendaftaran, sila klik;
https://goo.gl/R4hKyt

Sekian, terima kasih. ???

“Pusat Siswazah menyokong agenda mengekalkan status Universiti Penyelidikan UKM”