Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 9/2018: Penulisan Manuskrip dan Penerbitan dalam Jurnal Berimpak Tinggi

Bengkel Pusat Siswazah UKM Siri 9/2018: Penulisan Manuskrip dan Penerbitan dalam Jurnal Berimpak Tinggi

Untuk makluman, bengkel ini akan dikendalikan oleh Prof. Madya Dr. Edy Herianto Majlan dari Institut Sel Fuel (SELFUEL) dan bengkel ini akan dikendalikan di dalam Bahasa Malaysia-Indonesia.

Butiran bengkel seperti berikut:

Tarikh: 22 Mac 2018 (Khamis)
Masa: 9.00 pagi – 5.00 petang
(Pendaftaran bermula jam 8.30 pagi)
Tempat: Bilik Latihan, Pusat Siswazah UKM

Untuk maklumat biodata penceramah, sinopsis dan pendaftaran, sila klik di http://goo.gl/WQmHrP :tulip::tulip::tulip:

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi Cik Kartikha di 03-8921 3100 atau emel kartikha@ukm.edu.my.

Sekian, terima kasih. :blush:

“Pusat Siswazah menyokong agenda mengekalkan status Universiti Penyelidikan UKM”