PELANJUTAN TEMPOH DAN PERUBAHAN TARIKH BAGI PROSES PELAKSANAAN PENCALONAN ANUGERAH EMAS KEDOKTORAN DAN ANUGERAH EMAS SARJANA 2019

 

 

 

Keputusan Mesyuarat Senat ke-447 pada 27 Ogos 2018 bersetuju untuk memberi penganugerahan Anugerah Emas Kedoktoran dan Anugerah Emas Sarjana kepada graduan pascasiswazah yang mencapai kecemerlangan seperti yang telah ditetapkan.

Kategori dan bidang adalah seperti berikut:

KetegoriBidang Sains, Teknologi dan KesihatanBidang Sains SosialJumlah Pemenang
Anugerah Emas KedoktoranSeorang pemenangSeorang pemenangDua (2) orang
Anugerah Emas SarjanaSeorang pemenangSeorang pemenangDua (2) orang

Fakulti/Institut dijemput untuk mengemukakan pencalonan bagi Anugerah Emas Kedoktoran dan Anugerah Emas Sarjana kepada pihak urus setia. Semua Fakulti/Institut perlu mencalonkan hanya seorang penama sahaja untuk kategori Kedoktoran dan Sarjana mengikut bidang yang berkaitan sahaja.

Borang Pencalonan

Nomination Form

Terma dan syarat

Setiap borang pencalonan oleh Fakulti/Institut perlu dikemukakan sebelum atau pada 12 Ogos 2019 (Isnin) kepada:

Urus Setia Anugerah Emas Kedoktoran dan Anugerah Emas Sarjana
Pejabat Pengarah Pusat Siswazah
Aras 3, Bangunan Tun Fatimah Hashim
Universiti Kebangsaan Malaysia

u/p :Dr. Babul Airianah binti Othman (airianah@ukm.edu.my)
Ketua, Tadbir Urus Kualiti dan Pengajian Siswazah