Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sedang melaksanakan Skim ‘Pelajar Dapatkan Pelajar’ Pascasiswazah Antarabangsa mulai semester 1 sesi 2019/2020.

Untuk keterangan lanjut mengenai skim ini, sila hubungi Pusat Siswazah, UKM melalui alamat emel graduate@ukm.edu.my atau Pusat Kembangan Pendidikan, UKM melalui alamat emel marketingpkp@ukm.edu.my