Pendidikan / Akademik

(Nov 2014 – Mac 2015)

    1. Mewakili Pusat Siswazah ke “Program Halaqah” di Universiti Islam Malaysia (UIM).
    2. Lawatan Industri ke Yakult, Negeri Sembilan
    3. Lawatan Industri ke Melaka (melawat syarikat Koko Minda dan Orang Kampung)
    4. Lawatan Industri ke Kulim Hi-Tech Park (melawat syarikat Silterra, Fuji Electrics dan Kulim Hi-tech Corporation)

Lawatan ke Selangor State Investment Centre (SSIC) di i-City, Shah Alam

(Graduate Ambassador Leadership Programme 24-28 August 2015)

Klik di sini untuk melihat Slide Program