Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Sukan

Penolong Pegawai Belia & Sukan S29

Puan Asmahanim Mohamed Nasir


Cik Norazila Yusoff


Puan Nor Arliana Bakar


Encik Mohd Azhar Zainal


Encik Muhd Khairul Asyraf Muhd Rodhi


Puan Majidah Nazurah Muzaffar Shah