Zon WiFi

 

Perpustakaan Undang-Undang turut menyediakan kemudahan Wifi kepada pengguna. Kemudahan ini meliputi keseluruhan bangunan perpustakaan dan kawasan sekitarnya. Kemudahan ini disediakan bertujuan untuk menampung jumlah komputer yang terhad disamping memudahkan pengguna perpustakaan melakukan pencarian maklumat dengan menggunakan komputer riba sendiri. Kemudahan Wifi ini juga disediakan secara percuma dan pengguna boleh menggunakannya tanpa had pada bila-bila masa yang diperlukan.

 

kpustaka@ukm.edu.my webptsl@ukm.edu.my
Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-89216393 (TEL) 603-89216397 (FAKS)