CARTA ORGANISASI PERPUSTAKAAN UNDANG-UNDANG

 

 

kpustaka@ukm.edu.my webptsl@ukm.edu.my
Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-8921 6393 (TEL) 603-8921 6397 (FAKS)