Koleksi Hooker

 

Koleksi ini merupakan koleksi tertutup dan ditempatkan di Bilik Koleksi Hooker, aras 2.  Bahan-bahan ini dahulunya merupakan koleksi Prof. M.B. Hooker, seorang pengkaji undang-undang adat.  Setiap bahan diberi awalan ‘23’ pada nombor panggilannya.  Bahan ini adalah untuk rujukan sahaja dan pelanggan tidak boleh membawa keluar bahan dari bilik tersebut.

 

kpustaka@ukm.my webptsl@ukm.my
Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-89216393 (TEL) 603-89216397 (FAKS)