Koleksi Rujukan

 

Bahan-bahan rujukan diberi awalan ‘ruj’ dan bahan-bahan bibliografi dan indeks pula diberi awalan ‘ZZ’.  Koleksi ini ditempatkan di aras 1 berhadapan dengan Kaunter Pinjaman/Pemulangan.  Koleksi ini terdiri dari indeks, bibliografi, kamus, buku tahunan, contoh borang mahkamah dan lain-lain. Koleksi ini hanya boleh dirujuk di dalam perpustakaan sahaja.  

 

kpustaka@ukm.my webptsl@ukm.my
Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-89216393 (TEL) 603-89216397 (FAKS)