Koleksi Bahan Seminar

 

Bahan-bahan seminar berkaitan undang-undang yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan ini diberi awalan ‘2 sem’ dan diikuti dengan ‘C’.  Bahan-bahan ini di tempatkan di Koleksi Rujukan, aras 1. Koleksi ini hanya boleh dirujuk di dalam perpustakaan sahaja.

 

kpustaka@ukm.my webptsl@ukm.my
Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-89216393 (TEL) 603-89216397 (FAKS)