Koleksi Statut

 

Bahan-bahan yang dikelaskan sebagai statut adalah akta, akta pindaan, ordinan, perundangan/peraturan, enakmen, warta kerajaan dan perbahasan parlimen.  Bahan-bahan ini ditempatkan di aras 2 dan diberi awalan ‘A’. Koleksi ini hanya boleh dirujuk di dalam perpustakaan sahaja.

 

kpustaka@ukm.my webptsl@ukm.my
Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-89216393 (TEL) 603-89216397 (FAKS)