VISI
 • Perpustakaan Bertekad Menjadi Pemangkin Masyarakat Berilmu.
MISI
 • Meningkatkan budaya ilmu dan usaha memartabatkan Bahasa Melayu serta menggalakkan cetusan ilmu baharu.
OBJEKTIF
 • Membangun dan mengurus sumber maklumat untuk memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti.
 • Memberikan perkhidmatan maklumat yang menepati keperluan pelanggan
 • Meningkatkan koleksi bahan dalam Bahasa Melayu.
 • Menyediakan prasarana dan persekitaran ilmu bersesuaian dengan perkembangan teknologi.
 • Menjadi institusi repositori ilmu universiti.
MOTO
 • Perpustakaan Pemangkin Masyarakat Berilmu’
PIAGAM PELANGGAN
 • Memberi maklumbalas tindakan kepada aduan pelanggan dalam tempoh 14 hari.
 • Mengurus sumber maklumat dalam tempoh masa yang ditetapkan:
  • Perolehan bahan dalam masa 18 hari;
  • Pengkatalogan bahan dalam masa 25 hari;
  • Penyusunan buku baharu dalam masa tiga (3) hari.
 • Memberikan perkhidmatan maklumat dalam masa yang ditetapkan:
  • Pinjaman dan pemulangan bahan dalam masa dua (2) minit;
  • Maklumbalas permohonan Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP) dalam masa tiga (3) hari;
  • Pakej Maklumat dalam masa 10 hari;
  • Rujukan cepat dalam masa lima (5) minit.
 • Memperolehi bahan dalam Bahasa Melayu sebanyak 3% daripada keseluruhan jumlah perolehan setahun.
 

kpustaka@ukm.my webptsl@ukm.my
Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-89216393 (TEL) 603-89216397 (FAKS)