Pakej Maklumat

 

Untuk menyokong perkhidmatan ini, Perpustakaan Undang-Undang menyediakan beberapa pangkalan data iaitu:

Pangkalan Data yang Dilanggan

Penerbitan-Penerbitan  Elektronik Lain (CD-ROM)
 • Bankruptcy Handbook: Forms on Disc
 • British Company Law Library
 • British Tax Guide
 • CCH Electronic Library
 • Encyclopaedia of Forms and Precedents on CD-ROM
 • Halsbury’s Laws Consolidated Index
 • Justice
 • Malaysian Court Forms in Civil Proceedings
 • Mallal’s Digest on CD-ROM
 • Refworld
 • Singapore and Malaysian Case Law Libraries
 • Statute of Malaysia on CD-ROM

 

 

kpustaka@ukm.edu.my webptsl@ukm.edu.my
Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-89216393 (TEL) 603-89216397 (FAKS)