PEGAWAI PENGURUSAN

 

Mariati Embong
Ketua Perpustakaan Undang-Undang /
Penolong Ketua Pustakawan

M.Sc. Information Management (UiTM)
B.Sc. (Hons) Library Science (UiTM)

03-8921 6390
mariati@ppukm.ukm.edu.my

 

 

Rusiah Husin
Pustakawan Kanan

MLIS (UM)
BA (Hons.) Communication & Malay Literature (UKM)

03-8921 6391
rusiah@ukm.edu.my

 

 

Mohamad Lokman Hakim Che Mohamad Khalib
Pustakawan

M.Sc. in Knowledge Management (UiTM),
B.Sc. (Hons.) Information Studies (Lib. & Info. Mgt.) (UiTM)

03-8921 6956
lokmanhakim@ukm.edu.my

 

kpustaka@ukm.edu.my webptsl@ukm.edu.my
Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-8921 6393 (TEL) 603-8921 6397 (FAKS)