Pengenalan

 

Sejarah penubuhan Perpustakaan Undang-Undang bermula dengan penubuhan cawangan dan koleksinya pada bulan Mac 1985 di Perpustakaan Tun Seri Lanang.  Kini cawangan ini telah memperolehi bangunannya sendiri dan mula beroperasi sebagai Perpustakaan Cabang pada bulan Jun 1996. 

Penubuhan Perpustakaan Undang-Undang adalah untuk menampung keperluan pelajar dan pensyarah Fakulti Undang-Undang di samping memberi perkhidmatan kepada pelanggan  yang memerlukan bahan undang-undang.

Pada dasarnya Perpustakaan Undang-Undang memiliki koleksi yang terdiri dari statut, laporan undang-undang, bahan terbitan bersiri, buku teks dan buku am undang-undang.  Selain dari itu, Perpustakaan Undang-Undang juga memiliki Koleksi Khas seperti Koleksi Hooker dan Koleksi YM Tengku Tan Sri Dato' Seri Ahmad Rithauddeen (mantan Pro Canselor UKM), Koleksi ASEAN, tesis pelajar Fakulti Undang-Undang dan Koleksi Pandang Dengar.

Selari dengan perkembangan teknologi, Perpustakaan Undang-Undang menyediakan beberapa pangkalan data dalaman seperti indeks kepada kes-kes mahkamah, indeks kepada artikel dan indeks perundangan Malaysia. Terdapat juga perkhidmatan pangkalan data  dalam talian iaitu Lexis Research for Academics, Westlaw International, Lawnet, CLJ Law dan Hein Online serta beberapa pangkalan data dalam bentuk CD-ROM.

 

 

 

kpustaka@ukm.edu.my webptsl@ukm.edu.my
Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-89216393 (TEL) 603-89216397 (FAKS)