Perpustakaan di Malaysia

 

Perpustakaan-Perpustakaan di Malaysia

Perpustakaan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

Perpustakaan Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)

Perpustakaan Awam dan Negeri

 

 

kpustaka@ukm.my webptsl@ukm.my
Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-89216393 (TEL) 603-89216397 (FAKS)