Laman Utama

bg-k VIDEO

bg-orenge PROGRAM AKAN DATANG

bg6b


Lain-lain aktiviti

“Penyelidikan menyemarakkan pemindahan ilmu yang mampu memberi perubahan serta meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat awam”

Prof. Dato’ Dr. Mazlin Bin Mokhtar
Timbalan Naib Canselor (Hal-ehwal Penyelidikan dan Inovasi)
– Petikan dari Majalah Impak Kongres UKM 2015 –

Salah satu misi sesebuah universiti adalah untuk menjadi enjin pertumbuhan bagi negara, membuka peluang bagi pelajar dan para sarjana bertukar fikiran.

Bagaimanakah pendidikan universiti serta penyelidikan yang dijalankan dapat membantu negara yang akan berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi, risiko alam sekitar, perubahan sosial dan kuasa-kuasa lain yang turun naik?

Kemukakan pandangan/pendapat anda..

Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
  • detailed
  • pixels
  • diagonal-noise
  • swoosh_bw
  • swoosh_colour
  • beach
  • sundown
View all options →