Dana Penyelidikan

UKM sebagai Universiti Penyelidikan (UP) terus menyemarakkan aktiviti penyelidikan, inovasi dan komersil dengan menghasilkan impak yang signifikan kepada universiti, masyarakat dan Negara seterusnya di peringkat global. Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah menyalurkan dana Universiti Penyelidikan (UP) kepada UKM setiap tahun. Dana UP ini dibelanjakan mengikut empat (4) teras aktiviti iaitu Talent Development, Research Prominence, Bridging the Grand Challenge dan Wealth Creation.

Jadual 1:  Sumber Dana Penyelidikan 

Sumber Dana Bil. Jenis Geran
Dana MOSTI 1 Science Fund
Dana MOA 2 NKRA Research Grant Scheme (NRGS)
Dana Universiti Penyelidikan 3 Geran Universiti Penyelidikan (GUP)
4 Projek Arus Perdana
5 Projek Tindakan/Strategik
6 Geran Inovasi
7 Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM)
8 Geran Penyelidikan STEM
9 Dana Lonjakan Penerbitan (DLP)
10 Dana Impak Perdana (DIP)
11 Dana Penyelidikan Economic Transformation Programme (ETP)
12 Dana Penyelidikan TopDown
13 Dana Pembangunan Penyelidikan PTJ (DPP PTJ)
14 Dana Pembangunan Penyelidikan Kumpulan (DPP Kumpulan)
15 Geran Padanan Kolaborasi
16 Research Fund from Lab2Market
Dana KPT 17 Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
18 Transdisciplinary Research Grant Scheme (TRGS)
19 Long-Term Research Grant Scheme (LRGS)
20 Prototype Development Research Grant Scheme (PRGS)
Sumber Luar (Agensi/

Industri)

21 Kebangsaan
22 Antarabangsa

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →