Hubungi Kami / Contact Us

SIMPOSIUM BIOLOGI KEBANGSAAN KE-9
9th National Symposium of Biology

 Ahli Jawatankuasa Penganjur / Organising Committee Members

 Penaung / Patron
YBhg. Prof. Dr. Sahrim Hj. Ahmad

 Penasihat I / Advisor I
Prof. Madya Dr. Zamri Zainal

 Penasihat II / Advisor II
Prof. Dr. Wan Mohtar Wan Yusof

 Pengerusi / Chairman
Prof. Madya Dr. Shahrul Hisham Zainal Ariffin

 Setiausaha / Secretary
Prof. Madya Dr. Hasidah Mohd Sidek

 Bendahari / Treasurer
Prof. Datin Dr. Ainon Hamzah

Jawatankuasa Kewangan/ Financial Committee
Dr. Babul Airianah Othman
Dr. Mohd Shazrul Fazry Sa’ariwijaya

Jawatankuasa Saintifik/ Scientific Committee
Dr. Nazlina Ibrahim (Ketua)
Dr. Muhammad Ashraf Shahidan
Dr. Norrakiah Abdullah Sani
Prof. Madya Dr. Sahidan Senafi
Sekretariat/ Secretariat
Prof. Madya Dr. Hasidah Mohd Sidek (Ketua)
Dr. Izyanti Ibrahim
Dr. Wan Syaidatul Aqma Wan Mohd Noor

Jawatankuasa Teknikal & Sosial / Technical and Social Committee
Prof. Madya Dr. Nik Marzuki Sidik (Ketua) – Teknikal
Prof. Madya Dr. Norela Sulaiman – Sosial
Prof. Madya Dr. Fauzi Daud
Dr. Ibrahim Abu Bakar

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi / For more information, please contact:

SEKRETARIAT SIMPOSIUM BIOLOGI KEBANGSAAN 2013
Pusat Pengajian Biosains dan Bioteknologi,
Fakulti Sains dan Teknologi,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi, Selangor
Tel:  +603-8921 5994 / 4361
Fax: +603-8925 2698
e-mail: simposiumbiologi@gmail.com