MAKLUMAT TENTANG SESI KEMASUKAN DAN PENDAFTARAN PELAJAR LAMA (ASAS 2, ASAS 3, TAHAP 1 DAN TAHAP 2) SESI 2019

Maklumat tentang sesi kemasukan dan pendaftaran pelajar lama (Asas 2, Asas 3 dan Tahap 2) Sesi 2019 adalah seperti berikut:

  • Tarikh      : 2 Januari 2019
  • Hari         : Rabu
  • Tempat  : Dewan Serbaguna, Pusat PERMATApintar Negara
  • Masa       : 2.00 – 5.00 petang
  • Pakaian : Formal

MAKLUMAT PENTING!

Sila bawa bersama dokumen berikut yang telah LENGKAP diisi semasa pendaftaran:

a) Slip bayaran yuran 2019.

b) Lampiran E: Akuan Pembayaran Yuran.

c) Lampiran F: Borang Maklumat Kolej Kediaman yang telah LENGKAP diisi beserta tandatangan ibubapa/penjaga & saksi).

d) Slip gaji atau penyata pendapatan ibubapa/penjaga yang telah disahkan.

e) Wang RM50 bagi bayaran deposit asrama.

Untuk mendapatkan maklumat tentang bayaran dan tatacara pembayaran yuran boleh rujuk lampiran di bawah :

a) Lampiran E2 : Senarai Yuran Pengajian Pelajar Lama.

b) Lampiran E1 : Tatacara Pembayaran Yuran Pelajar Lama.

c) Lampiran F1 : Pakaian dan Peralatan Yang Perlu Dibawa.