2 thoughts on “Semakan Kemasukan Ke Kolej PERMATApintar, UKM Tahun 2019”

  1. Salam hormat. Bolehkah saya ingin mengetahui tentang pengambilan pelajar KPP bagi sesi 2019 dan tahun seterusnya, adakah pelajar berusia 13-15 tahun tidak lagi akan diterima memasuki KPP walaupun mereka berjaya ke PPCS? Adakah polisi KPP telah berubah semenjak diambil alih oleh KPM? Mohon pencerahan. Terima kasih.

    1. Peluang untuk pelajar berusia 13 – 15 tahun masih terbuka untuk memasuki KPP dengan syarat pelajar mencapai skor yang ditetapkan untuk memasuki Tahap 1. Ingin saya nyatakan bahawa, silibus sukatan untuk Tahap 1 adalah setara dengan asasi/stpm/matrikulasi menjangkaui sukatan SPM. Untuk makluman puan juga, pelajar KPP sebenarnya telah melalui silibus sukatan SPM pada Asas 1 hingga dan Asas 3 dan mereka boleh mengambil peperiksaan SPM pada Asas 3 atau Tahap 1 sekiranya mereka telah bersedia. Untuk terus memasuki Tahap 1, pelajar yang layak perlu mempunyai skor UKM3 yang sangat tinggi dan skor UKM2 melebihi 3 – 5 tahun umur mereka yang sebenarnya. Polisi kemasukan ke KPP masih tidak berubah. Ini telah menjadi polisi kami sejak program ini dimulakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *