Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Sel Fuel

Acara

The Fuel Cell Academic Writing Workshop : Motivation on High Impact Academic Writing

  • 09:00 AM - 12:00 PM
  • Meeting Room FKAB, Academic building, UKM

The Fuel Cell Institute, UKM is pleased to invite you to join 'The Fuel Cell Academic Writing Workshop : Motivation on High Impact Academic Writing' with The World's Top 1% Most Influential Scientific Mind, Prof. Ir. Dr. Siti Kartom Kamarudin. Please share the program poster with your colleagues and friends (UKM and non-UKM). Everybody is welcome. Thank you.