Objektif

SEM2

  • Menjalankan program penyelidikan, pengembangan dan projek demonstrasi (PP&P) untuk menghasilkan teknologi sel fuel pribumi.
  • Menggalakan dan menyokong pembangunan industri sel fuel di Malaysia dengan menyediakan sumber teknologi yang diperolehi daripada program penyelidikan, pengembangan dan projek demonstrasi(PP&P).
  • Merancang strategi pembangunan industri sel fuel negara melalui penyediaan instrument governans, termasuk dasar negara, undang-undang dan pengurusan sumber.
  • Menjadi pusat tumpuan negara bagi memajukan teknologi sel fuel pribumi.
  • Menjadi pusat pengeram teknologi untuk industri sel fuel negara.
  • Menghasilkan sumber manusia yang mahir dalam bidang sel fuel bagi menyokong industri sel fuel negara.